CUMHURİYETİ ANLAMAK

1789 yılında Fransız İhtilali ile birlikte krallıklar padişahlıklar Tek Adam yönetimleri teker teker Çökerek insanlar demokrasi ve cumhuriyetle tanışmaya başladı.

Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı Devleti de bilim ve tekniğe ayak uyduramadığı için zayıflamış kontrolü kaybetmiş halk fakrü zaruret  içerisine düşmüştü. Her ne kadar İttihat veTerakki'nin atılımları ve Meşrutiyet adımları atılmışsa da Osmanlı Devleti içeriden ve dışarıdan işgal edilmekten kurtulamadı.

I Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan hezimetlerle birlikte Samsun'dan  doğan Güneş Anadolu'yu sarmış ve Kuvayi Milliye hareketi ile başlatılmıştı. Bu hareketin başında Mustafa Kemal Atatürk vardı. Atatürk Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır diyerek bütün Vatanım kurtuluşu için büyük bir mücadele vermiş ve Anadolu'da adı Türk milleti ile özleşen yeni bir Türk devletinin temellerini atmıştı.

Yönümüzü batıya döneceğiz diyordu Monarşi ve oligarşiye sonuna kadar karşıydı. Anayasanın işletildiği ve kuvvetler ayrılığına dayanan bir yönetim biçimini hayata geçirmek istiyordu.ve Cumhuriyeti Bağımsız, Laik, Özgür, tüm kurum ve kuruluşların, açık ve şeffaf bir şekilde görevlerini yapmaları üzerine temellendirdi.

Cumhuriyet Egemenlik, kral, kraliçe, padişahın  ve sultan gibi tek bir kişiye ait değil yönetim biçimini reddediyordu. Halkın halk tarafından yönetilmesini esas alıyordu ve bu yüzden Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi.

Cumhuriyetle birlikte insanlarımız bir nefes aldı kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına sahip oldu harf devrimi yapıldı. Kadın erkek eşitliği vurgulandı.Toplum"ümmet" olmaktan yurttaş olma temelinde birleştirildi.

Cumhuriyet. Laik düşünce; modern insanın bir özelliği olduğu gibi, laikliğin olmayacağı yerde bilimin de olmayacağının bir ifadesi olarak kabul edildi.

Cumhuriyetin en büyük kazanımı bugünkü aşaması hurafelerden uzak durması ve aklını doğru kullanmasıdır. İşte bu yüzden Cumhuriyet fazilettir diyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk Türk milliyetçiliği felsefesi ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk gençliğine emanet ederken cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve koruyacak olan sizlersiniz demişti.

Cumhuriyetin 100 yılını kutlarken cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor ve son söz olarak Varlığım Türk varlığını armağan olsun diyorum.

Yaşasın Cumhuriyet..