Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, stratejik planların devlet kurumlarının başarıda istikrarı yakalamalarına vesile olduğunu belirterek, “Stratejik planlar günlük işler içinde kurumların istikametini gösteren yol gösterici nitelikte, biraz da gelecekte yönetimin neler yapmayı taahhüt ettiğini açıklayan, ayrıca bu başarıyı nasıl yakalayacağını da açıklayan rehber niteliğinde belgelerdir” dedi. Karakaş, AKÜ olarak “geleceğin üniversitesini” oluşturma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alan Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak geleceğin üniversitesini oluşturma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın yönünü ve içeriğini belirleyen 2024-2028 Stratejik Planı, gelecekteki hedeflerimize ulaşılması adına ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritası niteliğindedir” diye konuştu.

afyon kocatepe üniversitesi

AKÜ’DE YENİ HEDEFLER 

Yeni stratejik planda AKÜ’ye yeni hedefler belirlediklerini açıklayan Karakaş, “Bu hedeflere ulaşacak temel misyonumuzu ve vizyonumuzu da güncelledik.  Üniversite Danışma Kurulunda paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni misyonumuz, evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki açıdan çağdaşlarına öncülük edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Yine paydaşlarımızla beraber güncellediğimiz yeni vizyonumuz ise bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arasında yer alan uluslararası bir üniversite haline gelmektir.”

Endüstriyel Eczacılığa Yönelik Proje ile Yerli-Milli Bir Ürün Geliştirilecek! Endüstriyel Eczacılığa Yönelik Proje ile Yerli-Milli Bir Ürün Geliştirilecek!

Ortak akıl ile oluşturuldu

Rektör Karakaş, AKÜ 2024-2028 Stratejik Planının, üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde dış paydaş, personel ve öğrencilerin değerlendirmelerinin de dikkate alınarak katılımcı bir anlayış ve ortak akılla oluşturulduğunun altını çizdi. Karakaş, “Değişim ve yeniliğe açık olarak hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak hedeflere ulaşmamızda üniversitemize rehber olacaktır” dedi. Karakaş, stratejik planda AKÜ’yü diğer üniversitelerden farklılaştırmak amacıyla öncelikli alanlar olarak belirledikleri “Mühendislik ve Teknoloji, Gastronomi ve Termal Turizm, Gıda, Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık” alanlarını öncelikli alan olarak almayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: CEMİLE KAYTAN