Çocuklar kendi okul gazetelerini çıkardı Çocuklar kendi okul gazetelerini çıkardı

Bu seminerler, gençlerin kişilik ve ahlak gelişimine büyük önem veren bir dizi eğitime dayanıyor. Seminer boyunca, öğrencilere sosyal sorumluluk, ahlaki değerler ve milli bilinç gibi temel konuların yanı sıra çağdaş yaşama uyum sağlarken değerlerimizi koruma bilinci aşılandı. Böylece, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatta başarılı, bilinçli ve değerlere saygılı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Toplumun temeli olan gençlerin eğitilmesinde manevi ve milli değerlerin rehberlik etmesi gerektiği inancıyla yürütülen bu seminerler, İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içinde organize ediliyor. Seminerlerin verildiği okullarda, öğrencilere yönelik sadece akademik başarıyı hedefleyen değil, aynı zamanda kendilerini toplumsal ve manevi açıdan da geliştirebilecekleri etkinlikler planlanıyor. Bu bağlamda, Değerler Eğitimi programının, genç nesillerin topluma yararlı, duyarlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen bu seminere, öğrencilerin ve eğitim görevlilerinin ilgisi oldukça yoğundu. Programın amacı, geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlerini benimsemesi ve bu değerler ışığında toplum içinde fark yaratabilecek, liderlik vasıflarına sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Değerler Eğitimi seminerlerinin, öğrenciler arasında birlik, beraberlik, paylaşım ve dayanışma duygularını güçlendirmek ve milli değerlerin yanı sıra evrensel değerlere de saygılı bir nesil yetiştirmek adına yapılmış olması, bu tür eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Eğitimciler ve öğrenciler, programın kendilerine katkısı olduğunu ve bunun yaşamlarına olumlu yansıdığını belirtmekte gecikmedi.

Kaynak: CEMİLE KAYTAN