Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Karahan'a yardımcılık eden Hafize Gaye Erkan'a teşekkür etti.

Merkez Bankası'nın ana görevinin fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurgulayan Karahan, 2023 Haziran ayında başlatılan parasal sıkılaşma süreciyle piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırdıklarını ve TL varlıklara olan talebi güçlendirdiklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kaan’ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kaan’ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi

Karahan, enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceklerini söyleyerek, küresel çapta sıkı para politikalarının ve kısıtlayıcı finansal koşulların büyümeyi baskılayıcı etkisinin geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren belirginleştiğini ifade etti.

ENFLASYON GELİŞMELERİ VE BEKLENTİLER

Karahan'ın raporunda, enerji hariç emtia fiyatlarının sınırlı bir gerileme yaşadığı belirtildi. Doğal gaz fiyatları başta olmak üzere enerji emtia fiyatlarının düştüğü kaydedildi. Birçok ekonomide çekirdek enflasyonun son aylarda gerilediği ve risklerin devam etmesine rağmen enflasyonun yıl içinde düşmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının politika faizlerinin mevcut seviyesini enflasyon hedefi için yeterli gördüklerinin altı çizilirken, faiz indirimlerinin zamanlamasının ve hızının önem kazandığı belirtildi.

Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyon görünümündeki iyileşmeyle birlikte faiz indirimlerinin süreceği ifade edildi.

TALEP VE CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME

Raporda, 2023 yılının son çeyreğinde enflasyonun önceki tahminlere uygun bir şekilde seyrettiği ve yıl sonunda %64.8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Talepteki aşırılığın ithalat yoluyla dış ticaret dengesine olumsuz yansıdığı ve son dönemde ithalat eğiliminin zayıfladığı ifade edildi.

Cari dengede iyileşme sürecinin devam edeceğinin altı çizilirken, hizmet enflasyonu eğilimindeki katılığın önemli bir bileşeninin kiralar olduğu belirtildi. Konut piyasasındaki gelişmelerin önem arz ettiği vurgulanarak, kira fiyatlarındaki yavaşlamanın kiralara da yansıyacağı öne sürüldü.

PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ VE ÖNLEMLER

Karahan'ın açıklamalarında, politika faizinin %8.5'ten %45'e çıkarıldığı ve kademeli bir yaklaşımla parasal sıkılaştırmayı destekleyici uygulamaların devreye alındığı bilgisi verildi. Ayrıca, zorunlu karşılık düzenlemeleriyle 1 trilyon liradan fazla TL'nin sterilize edildiği belirtildi. Türk lirası depo alım ihalelerine başlandığı ve cari dengedeki iyileşme sürecinin devam edeceği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör: Afyon ZAFERİM