İşyeri Hekimliği Eğitimi Nereden Alınır?

İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Bu hayatın muhafaza edilmesi ve olabilecek her türlü iş kazasında gerekli müdahalenin yapılması son derece elzemdir. İş yerlerinde oluşabilecek kazalara anında müdahale için işyeri hekimi bulunması son derece önemli ve yasal gerekliliktir.

İşyeri hekimi olmak isteyen adaylar için öncelikle yurtiçi veya yurtdışında denkliği onaylanmış Tıp Fakültelerinden mezun olduklarına dair diploma gerekiyor. Tıp Fakültesinden mezun olup diploma alan adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında işyeri hekimliği eğitimi almak için başvuruda bulunup işyeri hekimliği sınavına girebilir. Bireyler barajı geçip, başarılı oldukları takdirde sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ile çeşitli işletmelerde işyeri hekimliği görevinde bulunabilirler.

İşyeri hekimi olmak isteyen adayların İSG'nin yılda 2 kez düzenlemiş olduğu sınavlardan birine girip 70 puan almak gerekiyor.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Ücretli Mi?

İşyeri hekimliği yapabilmek, sertifika zorunluluğu olan bir meslektir. İşyeri hekimi olmak isteyen bireylerin ise sertifika almak için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında işyeri hekimliği eğitimi almak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Durum böyle olması, kursların ücretli olup olmadığı ve ücretli ise fiyatları merak konusu haline getirmiştir.

İşyeri hekimliği eğitimi kursları ücretlidir. İşyeri hekimliği sertifika ücretleri:

·         İş Güvenliği Uzmanlı Sertifika Ücreti; 1.826 TL

·         İş Yeri Hekimliği Sertifika Ücreti; 1.826 TL

·         Diğer Sağlık Personeli Sertifika Ücreti: 406,50 TL şeklinde belirlenmiştir.

Ücretler Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş olan ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir ve her il için farklılık göstermektedir. Her yılbaşında fiyatlar güncellenmektedir.

İstanbul’da İşyeri Hekimliği Eğitimi Veren Kurumlar

İşyeri hekimliği eğitiminin önem kazanması ile birlikte bu alanda İstanbul’da birçok kurum işyeri hekimliği için gerekli olan eğitimi vermeye başlamıştır. Bu durum adayları, hangi kurumdan eğitim alacağı konusunda kararsız bırakmaktadır.

Adaylar, eğitim kurumunu belirlerken belli başlı önemli kıstasları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu kıstaslardan en önemlileri arasında kurumun vermiş olduğu eğitimin kalitesi ve kaç saat verildiği yer almaktadır.

İşyeri hekimliği eğitimi teorik ve pratik olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Teorik eğitimde kursiyerler 90 saat uzaktan, 90 saat örgün olmak üzere toplamda 180 saat eğitim görmektedir. Eğitimin pratik kısmı olan 40 saatlik süre dilimi de staj eğitimleriyle tamamlanmaktadır. Bu saat süreleri aday tarafından yeterli görülmediği takdirde kurum tarafından daha da uzatılabilmektedir.

Eğitim kurumları tarafından alınan bu eğitimler sonucunda adaylar, ÖSYM’nin yapmış olduğu bir sınava tabi tutulmaktadır. Kurumun sınavda çıkan güncel konulara hâkim olması da ayrıca önemli bir konudur. Bu neden ile sınavda çıkacak konular adaylara iyice aktarılmalıdır.