İhtiyarlık Başa Geldiği Zaman

Hiç kimse yaşlanmak istemez FAKAT;

Yaşlanır, dizlerinde kalmaz TAKAT

Kimi her gün hasta kimi de SAKAT

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Dönüp bakan bile olmaz yüzüne

Duman gelir çöker iki gözüne

Her şeyin yüktür oğluna kızına

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Sakalın ağarır, saçın dökülür

Elin kolun titrer, belin bükülür

Vücuttan bedenden kanın çekilir

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Bastona dayanır öyle yürürsün

Ayağını kaldıramaz sürürsün

Günden güne zayıflarsın erirsin

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Sobanın başında soğuktan donarsın

Bir köşede eskileri anarsın

Bu dünyadan göçenlere yanarsın

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Ne yemek koyarlarsa onu yersin

Oğluna kızına para ödersin

Belki de bakım evine gidersin

İhtiyarlık başa geldiği zaman

**

Şair Ebuzer Özkan