BAŞTACIMIZ!

Patatese selam duran
Güruh bizim baştacımız
Soğan yiyip soru soran
Güruh bizim baştacımız!
**
Kahvelerde dokur kilim
Söylemeye varmaz dilim
Gidip öğrenmez ilim
Hıyar bizim baştacımız!
**
Ölü gezen sağlar olmuş
Soğan kesip ağlar olmuş
Meyve vermez bağlar olmuş
Gençlik bizim baştacımız!
**
Otur  ağaç gölgesine
Git bak hassas bölgesine
Uyanmaz ezan sesine
Kılçık bizim baş tacımız!
**
Kalk ayağa yatma uyan
Soğan diye diye soyan
Yok mu hiç sesimi duyan?
Yalan bizim baş tacımız!
**
Bak hele saça kekile
Girer şekilden şekile
Oy yok bölücü vekile
Milli olan baş tacımız.
**
Kimdir paşa kimdir ağa
Selam gönderip dağa
Çamur atma sola sağa
Cumhur bizim baş tacımız
**
Hakkı olan oyu atar
Kimi de parayla satar
Gurbetçiler göze batar
Onlar bizim baş tacımız.
**
Şair Ebuzer ÖZKAN