Odak Gazetesi kurucusu Mehmet Emin Güzbey'in, kaleme aldığı daha fazla köşe yazısına ulaşmak için; https://www.odakgazetesi.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bazı kamu ihalelerinde...

Hırsızlık başını almış gidiyor.

Daha bir kaç yıl önce...

Kiralık araçlara binenlerin şimdi altlarında son model ithal araçlar, karış karış yüksekliğe erişmiş tapular, çoluk çocuklarının yemediği kalmayan haltlar...

Kimsenin malında mülkünde kimsenin gözü yok.

Yok yok da...

Kamu kaynaklarının çarçur edildiği ve üç liralık işin yüz üç liraya yaptırılmasına sessiz kalmak da vebal demek.

Biraz daha sabır diyoruz...

Elbette bu müteahhitlerin hırsız olanlarından hesap sorulacaktır vakti saati geldiğinde.

Hesap sorulacak bu türlerden ki...

Namuslarıyla rızklarını temin eden diğer müteahhitler, hırsız türleriyle aynı kefeye konmaktan kurtulsunlar.

*

Aldığım duyumlara göre...

Çoğu gitti azı kaldı.

İlgili kurumlar şimdi bir çalışma başlatıyor.

Tüm kamu ihalelerinde önemli artış olduğu görülenler tespit edilerek teker teker incelenecek.

Hem Maliye Bakanlığı, hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda kolları sıvıyor.

Yapanın yanına kar kalmayacak inşAllah.

*

Aşık Feymani ne güzel söylemiş.

İbretlik dizeler...

Faydası Olmaz

Dalgası şaşkın deryanın

Kıyına faydası olmaz

Nefsine düşkün insanın

Huyuna faydası olmaz

Direği çürükse damın

Tükenmez endişen gamın

Sonradan görmüş adamın

Soyuna faydası olmaz

Neme lazımın, nemliğin,

Sonu hoş olmaz kemliğin,

Aslı çalıntı demliğin,

Çayına faydası olmaz.

Vebalı var aza çokun,

Hesabı var aca tokun,

Hedefine değmeyen okun,

Yayına faydası olmaz.

Meclise korsan arsızı

Sohbete düşürür sızı

Çoban tutarsan hırsızı

Koyuna faydası olmaz

Tadına küskün şirenin

Ahlakı bozuk yörenin

Kenarı uçuk derenin

Suyuna faydası olmaz

Sağır yanına gidersen

Başını sallar ne dersen

Cahili muhtar edersen

Köyüne faydası olmaz

Feymani, söyleme adın

Bozulur lezzetin tadın

Dırdır eyliyen avradın

Beyine faydası olmaz

*

Gerçekten de bakın şöyle bir etrafınıza...

Olumsuz ne görüyorsanız, vardır bunun bir nedeni elbette.

Demiş ya Aşık Feymani...

Çoban tutarsan hırsızı

Koyuna faydası olmaz.

Kamu işlerini yapanların bazıları.

Eğer olmasalardı hırsız...

Ülkemiz bu hale gelir miydi ?

Onların elbette sonuna da bakmak gerek.

Yine Feymani’nin sözlerini hatırlatalım...

Aslı çalıntı demliğin,

Çayına faydası olmaz.

*

Çoluk çocuklarını, gelecekteki nesillerini de düşünmüyor böyleleri.

Düşünmüyorlar ki...

Böylesine pervasızlar ve;

Haram helal ver Allahım

Çoluk çocuk yer Allahım’ dercesine hırsla tapularına tapu, servetlerine servet katmaya devam ediyorlar.

Bu türlere...

Bir sözde 16. yüzyılda Tokat yöresinde yaşamış halk ozanı, Kul Himmet'ten...

Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda.
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda.

Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var.
Şu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda.
 

Kul himmet üstadım gelse otursa
Hakkın kelamını dile getirse
Dünya benim değil zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda.

*

*

*

Günün Sözü

Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır.