Türkiye’de kendi alanında ilk ve tek akredite olma özelliğini taşıyan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye’de farklı tür ve özelliklerdeki kalite güvencesi sağlanmış yeterlilikleri (diplomalar, belgeler, sertifikalar) tanımlamaya ve sınıflandırmaya yarayan bir şeffaflık aracı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine yerleştirilen iki gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden birisi oldu.

Yalnızca kalite güvencesi sağlanmış yeterlilikler TYÇ’ye dâhil edildiği, TYÇ ile birlikte farklı yeterlilik türleri arasında güvenilir bir yapı oluşturularak kişilerin istihdama ulaşması ve öğrenen hareketliliğinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

İyi Parti Teşkilatı Ankara'da İyi Parti Teşkilatı Ankara'da

Bölümün bu son başarısı hakkında konuşan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkcı, bunun bölüm öğrencileri için büyük avantajlar yarattığını vurguladı. Sandıkcı, "TYÇ'ye dahil olan bölümümüz, eğitim kurumları ve işverenler tarafından kabul görmüş ve bir referans olmuştur. Bu durum öğrencilerin aynı sektörde iş bulma sürecine büyük bir katkı sağlar ayrıca yurtdışı lisansüstü eğitim başvurularında avantaj elde ederler" dedi.

REKTÖR KARAKAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise bu gelişmenin AKÜ'nün eğitim-öğretim kalitesini artırmaya yönelik süregelen çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti. Bahsettiği yeterlilikleri konusunda Karakaş, "TYÇ, akademik eğitim ve tüm öğrenim yollarıyla kazanılan yeterlilik esaslarını gösterir. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz Türkiye'de kendi alanında ilk defa akredite olmuştur. Eğitim-öğretim kalitesini kanıtlamıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, bireyin örgün, yaygın veya serbest öğrenme ortamlarında edindiği öğrenme kazanımlarının sorumlu bir kurum tarafından tanınması sonucu düzenlenen ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsar. Bu yeterlilikler başlıca Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen diplomalar, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri, yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen diploma ve sertifikalar, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereğince yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen sertifika ve belgelerdir.

YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DE OLANAK SAĞLAR

Başka bir ifadeyle TYÇ’nin, her düzeydeki tanımlı ve sıralı okul eğitiminin yanı sıra iş yerlerinde veya diğer yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında, deneyime dayalı öğrenme ve bağımsız bireysel öğrenme sonucu elde edilen bütün yeterlilikleri kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. TYÇ özel gereksinimi olan bireylerin öğrenme kazanımlarının uygun biçimde tanınmasını sağlayacak yeterliliklerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. >>AFYON ZAFER 

Editör: Afyon ZAFERİM