Zafer Partisi İl Başkanlığının imza kampanyasına izin verilmedi

Zafer Partisi Afyonkarahisar il başkanlığı olarak 01 Eylül 2022 tarihinde partiyi tanıtıcı stant açma ve stantta üzerinde “Zafer Partisi gelecek, Bütün Sığınmacılar Gidecek” yazan broşürün dağıtımı ve bütün sığınmacıların evlerine dönmeleri için imza kampanyası yapma talebinin valilikçe yasaklanması üzerine il başkanlığı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada:

“Zafer Partisi Afyonkarahisar il başkanlığı olarak 01 Eylül 2022 tarihinde partimizi tanıtıcı stant açma ve stantta üzerinde “Zafer Partisi gelecek, Bütün Sığınmacılar Gidecek” yazan broşürümüzün dağıtımı ve bütün sığınmacıların evlerine dönmeleri için imza kampanyası yapma talebimiz maalesef reddedilmiştir.

Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan, ülke ekonomisine büyük yük olan ve artık bütün vatandaşlarımızın talep ettiği 13 milyon sığınmacının evlerine huzurla dönmeleri hususundaki broşür ve imza kampanyası 80 ilde yapılırken bu talebin Afyonkarahisar valiliği hukuk işleri şube müdürlüğünce “kamu güveliğini tehlikeye düşüreceği veya kamu düzenini bozacağı veyahut düzenlenecek etkinlik kapsamında suç işleneceğine dair endişe olduğu ve uluslararası sözleşmelere uygun olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine valilik makamına karşı açmış olduğumuz davada Afyonkarahisar idari mahkemesince lehimize karar verilmiştir.

Karar metninde hiç bir somut belge ve sözleşme metni sunamayan Afyonkarahisar valiliğine karşı mahkeme:

Depremin Yaraları Tarım Sektöründe de Sarılıyor Depremin Yaraları Tarım Sektöründe de Sarılıyor

“Davacı siyasi parti il başkanlığı tarafından düzenlenecek imza kampanyası ve el broşürü dağıtımı talebinin kamu güveliğini tehlikeye düşüreceği veya kamu düzenini bozacağı veyahut düzenlenecek etkinlik kapsamında suç işleneceğine dair açık ve yakın bir tehlikenin mevcut olduğunu ortaya koyan ve dava konusu talebin reddine gerekçe teşkil edecek hukuken kabul edilebilir nitelikte somut herhangi bir bilgi veya belgenin uyuşmazlık kapsamında dosyaya sunulmadığı görüldüğünden, davacı siyasi parti il başkanlığının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmiştir.

Maalesef ülkemizde mevcut iktidarın “YA TARAFSIN YA BERTARAF” söylemi ile ben yaptım oldu, hukuk/yasa/emniyet bizde, dilediğimiz yasaklamayı yaparız düşüncesi yüce Türk adaleti ile karşılığını bulmuştur.

Afyonkarahisar Valiliğinin bir siyasi partinin hukuki zeminde kendini tanıtma ve propaganda hakkını yasaklama kararını, bütün vatandaşların artık talep ettiği bir konuyu örtmeye ve susturmaya çalışmasını halkımızın takdirine bırakıyoruz.”denildi.