Sürdürülebilir Turizm Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TSE Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürlüğü iş birliği içerisinde konaklama tesisleri için ‘Sürdürülebilir Turizm Belgesi Bilgilendirilme Toplantısı’ düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır açılış konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm Belgesi" çalışmalarıyla pandemi sürecini iyi yönettiğini ifade ederek Bakanlığın "Sürdürülebilir Turizm Programıyla" özellikle konaklama tesislerinin standartlarını yükselterek turizmden aldığı payı artırmak için çalışma yürüttüğünü bu açıdan otellerin sürdürebilir turizm belgesi almasının önemli olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi- Global Sustainable Tourism Council (GSTC) uluslararası sertifika kriterlerine göre tanınmış ve “Acknowledged- Kabul Edilmiş” statüsü ile onaylanmış 42 kriterden ve 3 aşamadan oluşmaktadır.

Mevcut konaklama tesislerinin 31.12.2023 tarihine kadar söz konusu programın 1. aşaması tamamlayarak 1 yıl boyunca geçerli olacak Sürdürülebilir Turizm Belgesi alması yasal zorunluktur. 

Bu anlamla hem programın önemi anlatmak hem de yasal süre içerisinde Afyonkarahisar’daki tüm konaklama tesislerinin 1.aşamayı tamamlayarak ‘Sürdürülebilir Turizm Belgesi’ne sahip olması sağlamak için TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet YILDIRIMIN da katılım sağladığı toplantıda Konaklama Tesisleri yetkilileri Sürdürülebilir Turizm Belgelendirme Uzmanı Hulusi ADA tarafından Sürdürülebilir Turizm Belgesi almak için yapılacak iş ve işlemler ile başvuru süreci hakkında bilgilendirildi.

Toplantıya Turizm İşletmesi Belgeli ve Basit Konaklama Tesisleri sahip ve yöneticileri katıldı.