Kızıl Geyik Av İzni İptal Edildi

Afyonkarahisar’ın yanı sıra Eskişehir, Denizli ve Kütahya'da toplam 20 kızıl geyik avlanmasına yönelik ihale, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı'nın başvurusu üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de 15, Afyon'dan 2, Kütahya'dan 1 ve Denizli'den 2 olmak üzere toplam 20 kızıl geyiğin, avlanması için geçen yıl eylül ayında ihale düzenledi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma işlemi için Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ihalenin hukuka uygun olmadığını belirterek iptal kararı verdi. Mahkeme kararında, "Bu haliyle Bern Sözleşmesi'nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulmadığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi

'CİNAYETTİR, HUKUKA AYKIRIDIR'

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin iptal kararıyla birlikte 20 kızıl geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu söyledi. Av. Yapıcı, "Ekolojik dengenin bir unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerin öldürülmesi her ne kadar 'kira' olarak belirlense de aslında cinayettir ve hukuka aykırıdır. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma anlaşması olan, Bern Sözleşmesinde, korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlattırılması açıkça hukuka aykırıdır. Daha önce bu dört ilde av ihalelerinin yürütme durdurma kararını almıştı. Bu sefer ise kararın iptali ile hayvanlar yaşadıkları alanlarda avlanmaktan kurtuldular" dedi