Türkiye'nin Kahramanları Uzman Jandarmalarına Özel Gün Kutlaması Türkiye'nin Kahramanları Uzman Jandarmalarına Özel Gün Kutlaması

Yeni düzenlemeye göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ uyarınca, amme alacaklarında geçerli olan yıllık yüzde 24 tecil faizi oranı, bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi. Yapılacak müracaatlara dayanarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 36 tecil faizi uygulanacak.

ESKİ TECİL FAİZİYLE ÖDENECEK

Ancak tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanan amme alacaklarında eski tecil faiz oranı uygulanacak. Eski tecil şartlarına uygun olarak ödenen alacaklar da aynı şekilde eski tecil faiziyle ödenecek.

Tebliğin yayımından önce tecil talebinde bulunan amme alacakları için tecil ihlali durumunda ise yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılacak. Bu durumda bugüne kadar eski tecil faiz oranı uygulanacak, ancak bugünden sonra ödenecek taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.