Hastane Başhekimleri İle Toplantı

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerin başhekimleri ile toplantı yapıldı.

Elektronik ortamda yapılan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat

Korkmaz'ın başkanlık ettiği toplantıya bütün hastanelerin başhekimleri

ve Müdürlük Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet

Murat Koyuncu katıldı. Toplantıda hastanelerin çalışmaları

değerlendirilerek ihtiyaçları, problemleri vb. de ele alınıp çözümler

tartışıldı.