“Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapılmalı”

Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Afyonkarahisar Bölgesel Psikososyal Destek Kurulu oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü sekreteryasında paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda kurum ve kuruluşların eş güdümlü çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak” anlayışını benimseyen Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu merkezler, tanı ve tedavi amacı olmaksızın, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amaçlarıyla kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda Sağlıklı Hayat Merkezlerinde diyetisyenlik, psikososyal destek, fizyoterapi, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, kanser erken teşhis-tarama ve eğitim danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. SHM’ler, bağımlılıklarla mücadele, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam gibi programlarla toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı hedefler.

İlimizde iki SHM hizmet vermektedir. Bunlardan biri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi eski binası acil servisinde konumlanan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde; diğeri de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin karşısında hizmet veriyor. Vatandaşlarımız belirtilen hizmetlere ulaşmak, SHM hizmetlerinden yararlanmak için TSM bünyesindeki SHM’ye  0(272) 214 49 39 numarası üzerinden, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi karşısındaki SHM’ye 0(272) 229 19 29 telefon numarası üzerinden,  randevu alabilir.

Bölgesel Psikososyal Destek Kurul Toplantısı sonunda, paydaş kurum ve kuruluşların katkılarıyla ileriye dönük yapılabilecekler ele alınarak yol haritası oluşturuldu.