Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, İstatistik, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve diğer bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı GSB yurt personeli alımı için başvuru formu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden doldurulacak. İşte, GSB başvuru ekranı ve konu hakkında ayrıntılar.

GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre KYK yurt yönetim personeli alımı başvuruları 6-10 Ekim 2023 tarihlerinde tamamlanacak. isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılacak olan başvuru şartları arasında ise 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olma koşulu aranacak.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

GSB 1453 KYK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Brüksel Parlamentosu'na Seçilen Türk Asıllı Milletvekilleri! Brüksel Parlamentosu'na Seçilen Türk Asıllı Milletvekilleri!

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’ncialt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarıncasözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesihtarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

AFYON ZAFER 

Editör: Afyon ZAFERİM