Emirdağ Belediye Başkanlığı’ndan İlan

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine

EMİRDAĞ 22.07.2022, 18:03
Emirdağ Belediye Başkanlığı’ndan İlan

Emirdağ Belediye Başkanlığı’ndan İlan

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 2886 sayılı DİK. nun35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

Mahalle

Kat No

İş Yeri No

Cinsi

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli-TL

1

İncili

Zemin

1

Ticari

341

35.000,00

358.050,00 ₺

10:30

100

2

İncili

Zemin

2

Ticari

159

40.000,00

190.800,00 ₺

10:35

100

3

İncili

Zemin

3

Ticari

159

60.000,00

286.200,00 ₺

10:40

100

4

İncili

Zemin

6

Ticari

157,5

35.000,00

165.375,00 ₺

10:45

100

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 8 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 2886 sayılı DİK. nun45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

Mahalle

Kat No

İş Yeri No

Cinsi

Alan m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli-TL

5

İncili

Zemin

4

Ticari

66

35.000,00

69.300,00 ₺

10:50

100

6

İncili

Zemin

5

Ticari

64

35.000,00

67.200,00 ₺

10:55

100

7

İncili

1.

7

Ticari

79

14.000,00

33.180,00 ₺

11:00

100

8

İncili

1.

13

Ticari

66,5

14.000,00

27.930,00 ₺

11:05

100

9

İncili

1.

14

Ticari

81,5

14.000,00

34.230,00 ₺

11:10

100

10

İncili

2.

15

Ticari

79

14.000,00

33.180,00 ₺

11:15

100

11

İncili

2.

16

Ticari

77,5

16.000,00

37.200,00 ₺

11:20

100

12

İncili

2.

22

Ticari

81,5

14.000,00

34.230,00 ₺

11:25

100

Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda26.07.2022 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26.07.2022tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgiliNüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8)İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-)Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
– Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.


İLAN OLUNUR

Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Namaz Vakti 17 Ağustos 2022
İmsak 04:35
Güneş 06:06
Öğle 13:07
İkindi 16:53
Akşam 19:58
Yatsı 21:23