Doğru Kaynak, Doğru Haber

Sevgili dostlar, Basın İlan Kurumu geçtiğimiz günlerde Saygıdeğer Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Kocatepe Üniversitesi Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde toplandı…

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ında katıldığı toplantıda “Dezenformasyonla Mücadele ve Basın Ahlak Esasları” görüşüldü…

Çok doğru bir konferans ve toplantı oldu,

Şöyle ki!

Sevgili dostlar günümüz teknoloji çağında sosyal medya ve basın öyle önemli ve etkin hale geldi ki, baş döndürürcesine gelişti…

“Özgür Basın-Özgür Medya” etiketiyle kültürel ajanlar fikir ve düşünce kirliliği yaratmaya başladı…

Yukarıda bahsettiğim o kesimler, kendi dar bakış ve görüşünü dünya gerçeğiymiş gibi topluma dikte etmeye başladılar…

Sonuç: Ahlak başta tüm manevi değerlerimiz devamlı tahrip edildi…

Bu tahrip artarak devam ediyor…

Sadece maddeci insan profili oluşturuluyor…

En basit ve en kolay yolda bu zaten,

Maneviyattan uzak, maddeci insan!

Burada gerçek liyakatli ve cesaretli gazetecilere büyük görevler düşüyor…

Bir yandan kamu yararı gözetilecek, diğer yandan halka doğru haber aktarılacak!

Formül ne olmalı derseniz, “Doğru Kaynak, Doğru Haber” derim…

Burada bir ayrıntı daha var,

Saygıdeğer valimizin dediği gibi mahremiyete de halel getirilmemeli…

Aynı şekilde kişisel verilerin korunmasına da özenle dikkat edilmelidir…

Bilişim hukukçuları ve bilgi güvenliği uzmanları kişisel veriler korunsun diye sıklıkla uyarıda bulunuyorlar…

Aman dikkat diyerek, önce sağlık sonra kolaylıklar diliyorum…