ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 36. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

     Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği 36. olağan meclis toplantısını yaptı. Birlik Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantı, bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

İki oturumda yapılan toplantıda Birlik Encümen Üyeliklerine 6, Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine de 5 kişi seçilirken 2022 yılı kesin hesabın görüşülmesi ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi gerçekleştirildi. 2022 yılının faaliyet raporunun görüşülüp karara bağlanması ile birinci oturum son buldu.

İkinci oturumda ise 2022 yılı hesabı kesin karara bağlanırken yatırım teşvik belgesi kapsamında alınması düşünülen ekipmanların konusu görüşüldü. Toplamda 7 madde görüşülerek karara bağlandı