“Bütün Hemşehrilerimin Mübarek Kadir Gecesini Tebrik Ediyorum”

Önceki Dönem Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun Mübarek Kadir Gecesi münasebetiyle yapmış olduğu basın açıklaması

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin son günlerini idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan, Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Kadir Gecesi’ne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin ve İslam âleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Bu sene malum olduğu üzere korona virüs sebebiyle geçen sene olduğu gibi farklı bir Ramazan-ı Şerifi yaşıyoruz. Belki sevdiklerimizle birlikte iftarlar yapamadık, kardeşlerimizle omuz omuza teravih namazları kılamadık, mukabelelerde buluşamadık ama Ramazan-ı şerifin o muhteşem manevi iklimi her zerremize kadar bizi sardı ve gönül bağlarıyla bizi birbirimize bağladı.

“BİN AYDAN DAHA HAYIRLI BİR GECE”…

Kadir Gecesi, bütün insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendirmiştir.

Kadir; izzet, şeref, değer ve itibar demektir. Yeryüzünün mükerrem varlığı olarak yaratılan insanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği nispette kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerimle, Kur’an’ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir.

Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde bu geceyi ibadetle geçirenlerin kul hakkı hariç olmak üzere geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemişlerdir. Şöyle ki; “Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin, kul hakkı hâriç geçmiş günâhları bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Mübarek Kadir Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sure inzal olunmuştur, bu sure-i celilede gecenin en güzel şekilde tasviri yapılmıştır. Rabbimiz, önce “Bilir misin nedir Kadir Gecesi?” diye sorar ve cevabını şöyle verir: “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup 83 yılından daha fazla bir süredir. Her sene gelen Kadir gecesi müminlere bir ömür bahşederken, adeta hayat muhasebesi yapmalarını, ömürlerini nasıl ve ne uğurda harcadıklarını fark etmelerini istemektedir.

Kadir Suresinin son ayetlerinde ise “O gece Cebrail ve melekler, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”. Kur’an-ı Kerim’in nüzulünün hürmetine her sene vahiy meleği Cebrail (as) ve Allah’ın diğer melekleri Kadir gecesinde yeryüzüne misafir olurlar. Selâm ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler, fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere ortak olurlar.

İnsan hayatı çok kısadır, göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçmektedir. O halde bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

BU GECE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER…

  • Anne ve baba ile aileden herkesin gönlü alınmalı, komşuların hatırı sorulmalı, küslükler varsa barışılmalı,
  • Kul hakkı olanlar, muhatapları ile helalleşmeli,
  • Zekât ve fitre verilmelidir. Zekât, İslam’ın 5 şartından birisidir. Bu ayda verilmesi efdaldir.
  • Sadaka vermek faziletlidir.
  • Kaza Namazı ve Kadir Gecesi Namazlarını kılınmalıdır.
  • Kur'ân-ı Kerîm okumalıyız.
  • Tevbe İstiğfar Edilmelidir.
  • Dua edilmelidir. Resulullah (s.a.v.): “Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu anni: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet, diye dua et.” buyurmuşlardır.
  • Bu mübârek gecede Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.
  • Kadir Gecesinde Rabbimizi çok zikretmeliyiz.

Bu mübarek gece vesilesiyle âlem-i İslam’ın kadrinin yeniden yücelmesi için Kur’an-ı Mübin’e daha sıkı sarılalım. Cenab-ı Hak daha nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara bu şuurla erişmemizi nasip etsin. Rabbimizden niyazım odur ki, asırlar önce Kadir Gecesinde Kur’an-ı Kerim’i nazil buyurmuşsa, bu Kadir Gecesinde ülkemize, milletimize, acılar içerisinde kıvranan İslâm âlemine ve bütün insanlığa merhametini lütfetsin. Kadir gecesi, kadrimizin yücelmesine vesile olsun. Peygamber Efendimizin tavsiye buyurduğu dua ile Rabbimize yalvarıyoruz:

“Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umumi bir rahmet ile merhamet eyle!”

2020 yılında Afyonkarahisar Valiliğince ilan edilen Afyonkarahisar Sevgi Yılı kapsamında çok güzel çalışmalar gerçekleştirildi. 2021 Yılı da Afyonkarahisar Aile Yılı olarak ilan edilmiştir.
Aile Yılı çalışmaları çerçevesinde evlilik ve yuvanın kurulması, ailede huzur ve mutluluk, ailede sevgi, saygı, şefkat, merhamet, ailede şükür ve kanaat, ailede mahremiyet gibi birçok konuda faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecesinde; Afyonkarahisar genelinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin aile bağlarımızı güçlendirmesini temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle Kadir Gecemizi tekrar tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Editör: Haber Merkezi