Bilişim Haftası (1-7 Mayıs 2023)

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü

Teknoloji ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Herkes vaktinin büyük bir bölümünü internette iş yaparak veya sosyal ağlarda gezinerek geçirebiliyor.

Mayısın ilk haftası olan Bilişim Haftasında; insanları ortak düşüncede birleştiren ve ulusal bilgi toplumu oluşturmayı hedefleyen bilimin, bu bilgilerin bir anlamda yeniden işlenmesi olan bilişimin ve insanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımı üzerinde durulmalıdır.

Teknoloji ve internet kullanımının hayatımızda birçok yararı olmasına rağmen yanlış ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Çocuklar ve gençler internetten nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrenmeli, kullanmadan önce bir amaç belirlemelidir. İnternet kullanım özellikleri belirlenmeli ve belirlenen bu özelliklere göre internet kullanımı yeniden düzenlenmelidir.

Çocuklar ve gençler;

İnterneti haftanın hangi günleri kullanıyor?

Günün hangi saatlerinde internette kalıyor?

İnternette kaç saat kalıyor?

İnterneti en çok hangi işlev için kullanıyor?

Günün belirli saatlerinde internette daha uzun süre geçiriliyorsa aynı zaman diliminde başka bir sosyal faaliyet belirlenmelidir.

İnternet kullanımına ara verilecek zamanı hatırlatmak üzere alarm kurulmalı veya aile bireylerinden hatırlatmaları istenmelidir.

İnternette harcanan vakit nedeniyle yapılamayan etkinlikler listelenip bu etkinlikler planlanmalıdır.

Bilgisayar evin ortak kullanım alanlarından birine kurulmalıdır.

Aileler, çocuklarıyla okul ve arkadaş çevreleri hakkında sohbet etmelidir. Onları hoşlandıkları, ilgi duydukları konulardan bahsetmeye; kaygı ve sorunlarını konuşmaya, paylaşmaya teşvik etmelidir.

Çocuklardan ve gençlerden ailenin sorumluluklarını paylaşmaları için belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.

Çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun günlük kullanım sürelerine göre interneti kullanmalarına dikkat edilmelidir. Günlük kullanım süreleri birkaç zaman dilimine ayrılmalıdır.

Teknoloji çağında olup teknolojiden uzak bir yaşam düşünmek mümkün değildir. Ancak teknolojiyi hayatımıza kolaylık katacak şekilde ve sürede kullanmak gerektiğini; bu konuda büyüklerin çocuklarımıza ve gençlerimize uyarı yapmaktan daha çok örnek olma zorunluluğu olduğunu hatırlatarak Bilişim Haftası’nı kutluyorum.

     Uzm. Dr. Serhat Korkmaz

                                                                                                                                            İl Sağlık Müdürü