ASKOM 15. Bölge 2023-1. Toplantısı İlimiz Ev Sahipliğinde Yapıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 15. Bölge 2023 yılı ilk toplantısı yapıldı. Yılda iki defa farklı bir ilde yapılan toplantıların ilki İlimiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

 15.Bölgeyi oluşturan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illerinin katıldığı toplantının koordinatörlüğünü, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Toplantıya illerin sağlık müdürleri, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanları ve diğer sağlık yöneticileri ile illerdeki bütün hastanelerin ( kamu, üniversite, özel vb.) başhekimleri ve diğer sağlık yöneticileri katıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ın açılışını yaptıkları toplantıda, bölgenin ve illerin genel durumu, il bazında hastanelerin ve acil sağlık hizmetlerinin durumu konularında, Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala tarafından bir sunum yapıldı. Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet İlker Çınar'ın İlimize ait hazırladıkları afet planının sunumu ardından, daha nitelikli hizmet sunumu konusunda il sağlık müdürlerine, ilgili sağlık yöneticilerine ve özel sağlık kurumları yöneticilerine söz verilerek acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Toplantı sonunda söz almak isteyen katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının Bilecik ev sahipliğinde yapılması planlandı.