Taytak durdurulamıyor Taytak durdurulamıyor

Seminerin açış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Mühendislik Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin seminere yoğunlukla katıldığını söyledi.  Yıldız, “Seminerde lisansüstü eğitim nedir? Akademik kariyer nedir? Akademik kariyer yapabilmek için lisansüstü eğitim sonrası nasıl bir süreç izlenmesi gerekir? gibi konularda bilgilendirmeler olacak. Lisans eğitimi çok önemli ancak 3. ve 4. sınıflardan sonrasında kariyerinizi, üniversite sonrası dönemi planlamanız gerekiyor. Onun için seminerimiz öğrenciler için çok önem taşıyor. Mezun olduktan sonra önemli bir kısmınız kendi mesleğinizle ile ilgili yüksek lisans yapabilir miyim sorusunu soracak” diye konuştu.

“SİSTEMATİK ÇALIŞMAYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DENİLEBİLİR”

en Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Yalçın ise “Lisansüstü Eğitimin Önemi ile İlgili Bilgilendirme” konulu sunumunda nitelikli lisansüstü eğitimin önemini anlatarak nitelikli araştırmaların ve lisansüstü çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Lisansüstü eğitim nitelikli araştırmacı insan kaynağını yetiştirme sürecinin, lisans eğitiminden sonraki aşamasıdır. Lisans eğitimini tamamlamış araştırmacıların kendi alanında uzmanlaşmaya odaklanılan daha nitelikli ve kullanılabilir bilgileri araştırma, ilgili literatüre ve sektöre sunmak amaçlı yaptığı sistematik çalışmaya lisansüstü eğitimi denilebilir” ifadelerini kullandı.

Fen Bilimleri Enstitülerinin ve lisansüstü eğitimin hedeflerini açıklayan Yalçın, “Fen Bilimleri Enstitülerinin ve lisansüstü eğitimin hedefleri; toplumsal ve sektör sorunlarını doğru analiz etmek ve çözüm geliştirmek, bilim, teknik ve teknoloji geliştirmek, üst düzey araştırmacı ve öğretim üyesini yetiştirmektir. Her sektörde kalkınma sürecini hızlandırmak ve dünyadaki bilimsel-teknolojik gelişmeleri takip ederek ülkemize transferini sağlamaktır. Teknoloji transferi için fen ve mühendislik alanlarında yetkinleşmeyi ve uzmanlaşmayı sağlamak ve nitelikli sayıya ulaşmak da lisansüstü eğitimin hedefleri arasında yer alır. Ülkemizde bulunan araştırma geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknokentler, sanayi odaları ve firmalar üniversite-sanayi iş birliği için yasal zeminde olanaklar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMACIYA SAHİP OLUNMALI

AKÜ’nün laboratuvar ve akademik personel alt yapısının iyi olduğunu, lisansüstü eğitimle nitelikli araştırmacı ve araştırma sayısında artışın sağlanabileceğini ve bunun Türkiye’nin gelişiminde önemli rol oynayacağının altını çizen Yalçın, “Teknik ve mühendislik gelişimin lisansüstü eğitimin, araştırma ve ekip çalışmasının ürünü ve bunun toplumsal kültür haline getirilmesi gerekir. Fen Bilimleri Enstitüsü olarak mevcut lisans öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra üniversitemizde lisansüstü eğitime yönelmeleri için motivasyon çalışması başlatıldı. Ülkemiz çoğu sektörde önemli ilerleme kaydetti. Ancak bu ilerlemeyi daha ileri taşıyacak daha fazla araştırmacıya sahip olunmalı; bunun da yolu lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitimdir” diye konuştu.

Konferans salonunda gerçekleştirilen seminere; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Yalçın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Erol, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Ziya Özgür Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Tortop, Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri Abdullah Kılınçer ile birlikte akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Editör: Afyon ZAFERİM