Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki teknik personel, çeşitli organizmaların varlığını, yayılım alanını ve yoğunluklarını belirlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak üzere özel bir sürvey çalışması gerçekleştirdi.

Kadınana Suyu” markalaştırılacak, halkımız ucuz kaynak suyu içecek Kadınana Suyu” markalaştırılacak, halkımız ucuz kaynak suyu içecek


Bu sürveyler sayesinde, tarımsal üretimde zararlı etkilere yol açabilecek organizmaların tespiti ve mücadelesi, hedef odaklı bir şekilde yürütülecek. İl müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür sürvey çalışmalarının yıl boyunca süreceğine dikkat çekildi. Bu çalışmalar, hem mevcut bitki sağlığını koruma hem de gelecekteki olası tehditlere karşı erken önlem alma amacı taşıyor.

İHA 

Editör: Cemile Kaytan