Afyonkarahisar Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik   başkanlığında yapıldı.

Yapılan toplantıda;  Afyonkarahisar  muhtelif yerlerine konulan İnsan Hakları Başvuru kutularına vatandaşlar tarafından yapılan müracaat ve şikayetler değerlendirilerek çözüm odaklı kararlar alındı. Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Tabipler odası, Barolar

Birliği, Sanayi ve Ticaret Odası, Okul Aile Birlikleri ile Sendika ve Meslek odaları temsilcilerinden oluşan İl İnsan Hakları Kurulu çalışmalarına devam ediyor. İl İnsan Hakları Kurulu üyelerince oluşturulan Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri komisyonu, İnsan hakları eğitimi ve insan hakları bilincini geliştirme komisyonu ve İnsan hakları ihlallerini araştırma, inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından ilimizde insan hakları bilincinin geliştirilmesi, yapılan hak ihlallerinin önlenmesi konularında yapılabilecek iş ve işlemler görüşüldü. İl İnsan Hakları kurul toplantısında şikayet konuları ile ilgili çözüm önerileri ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

AGC ODAK’ta toplandı! AGC ODAK’ta toplandı!

Editör: Afyon ZAFERİM