23 Eylül'de, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın Kadın Muhtarları Bir Araya Geliyor!

İlkini Kasım ayında İzmir'de gerçekleştirdiğimiz, ikincisi Muğla ve Aydın’da, üçüncüsü Uşak’ta , dördüncüsü Denizli'de , beşincisi Manisa’da, altıncısı da , Ege Kadın Buluşması Platformu, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı işbirliği ile düzenleyeceğimiz, “Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü” konulu toplantımız, AFYONKARAHİSAR ve KÜTAHYA'daki Kadın Muhtarlarımızın katılımıyla, 23 Eylül 2022 tarihinde 13:00-17:00 saatleri arasında KÜTAHYA Fatih mahallesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilecektir

  1. küçük yerel yönetim birimi olan muhtarlıkların kadın erkek eşitliğini sağlamadaki rolü tartışılmaz derecede önemlidir. Şiddetin her geçen gün arttığı bir dönemde yerelde yapılacak çalışmaların mahalle ölçeğinde ele alınması ve bu konuda muhtarların etkisi daha önemli hale gelmektedir.

Afyonkarahisar ve Kütahya'daki kadın muhtarlar ile bir araya geleceğimiz bu toplantıda muhtarların kendi yerellerinde karşılaştıkları, kadınlara yönelik şiddet ile ilgili mahalle profilleri çıkarmayı, veri toplamada gereken kapasite eğitimleri için ön tespit çalışmaları yapmayı, muhtarların bu mücadelede diğer kamu kuruluşları ile derneklerden aldıkları desteği ve ihtiyaçları detaylandırmayı hedefliyoruz.

Kadın muhtarlar aynı zamanda seçilmiş kadınlar olarak zaman zaman çalışmalarında cinsiyetçi şiddet ile karşılaşmaktadırlar, ileride kadınların aday olmalarına engel olabilecek bu şiddet türü ile ilgili olarak da yerelde, ilk defa detaylı bir çalışma yapmayı planlamaktayız.

Katılımcı bir yöntemle yapacağımız atölye çalışmalarının sonucunda hazırlanan çözüm önerileri rapor olarak kamu kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

EGE KADIN BULUŞMASI PLATFORMU