2023 Yılının İlk Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı Yapıldı

Meslek Komitesi toplantısı, ATSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey yaptı. Güzbey, “Mevzuat gereği Mart ve Eylül ayında olmak üzere yılda iki kez düzenlediğimiz Müşterek Meslek Komitesi toplantılarımızda, Meslek Komitelerimiz’de sektörlerini temsil eden üyelerimiz, sahada ve bürokraside gördükleri sorun ve çözüm önerilerini bizlerle paylaşıyor. Biz de bize iletilen sorunları ve çözüm önerilerini düzenleyerek ilgili makam ve mercilere iletiyoruz. Lobi Faaliyeti olarak adlandırdığımız bu çalışmalarımız, Oda-Borsa Camiası’nın çözüm odaklı çalışmasının bir göstergesidir. Sorunlarınızı, çözüm önerilerinizi ve taleplerinizi, sadece bu toplantılarda değil; her zaman Meslek Komiteleri’nde gündeme getirmenizi; ardından da Yönetim Kurulumuz’a konuyu intikal ettirmenizi özellikle istirham ediyoruz. Toplantımızda söz almak isteyen Meslek Komitesi üyelerimize tek tek söz vereceğiz” dedi.

Güzbey’in ardından ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol, ATSO’nun 6 aylık faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Sunumdan sonra ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, toplantıya katılan Meslek Komiteleri üyelerine söz verdi. Meslek Komiteleri, sektörlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini iletti. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, katılımları dolayısıyla Meslek Komiteleri üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.