Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94 yükseldi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Köksal "YÜNTAŞ Kadın Voleybol Takımımızı Kuracağız” Köksal "YÜNTAŞ Kadın Voleybol Takımımızı Kuracağız”

12 AYLIK ORTALAMALAR GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ARTIŞ SÜRDÜ

TÜİK verilerine göre, Ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 58,46 oranında artış gösterdi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER YAŞANDI

Ekim ayında sanayi sektöründe dört ana sektörde farklı değişimler görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,21, imalatta yüzde 53,74, su temininde yüzde 72,72 artış yaşanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 40,19 azalış kaydedildi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,36, imalatta yüzde 2,32, su temininde yüzde 5,46 artış görülürken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,38 azalış yaşandı.

Yİ-ÜFE'DE ALT SEKTÖRLERDE FARKLI DEĞİŞİMLER GÖZLENDİ

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, 4 alt sektörde düşüş yaşanırken, 25 alt sektörde artış gözlendi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü yüzde 40,19 oranında azaldı. Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 94,85, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 92,48, içecekler yüzde 74,8 oranında artış gösterdi.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre ise, 13 alt sektörde düşüş yaşanırken, 16 alt sektörde artış yaşandı. Tütün ürünleri yüzde 14,1 oranında azalırken, ham petrol ve doğal gaz yüzde 6,48, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,89, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması sektörü yüzde 5,46 oranında artış kaydetti.

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında TÜFE'nin yüzde 4,08 artacağını öngörmüştü. Ancak gerçekleşen verilere göre Ekim ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı.

Enflasyon verileri ekonomiye ve vatandaşların cebine doğrudan etki eden önemli bir gösterge olduğu için yakından takip ediliyor. Enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması için yapısal reformların hayata geçirilmesi önem taşıyor. Bu yönde atılan adımların enflasyonu olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Sektörler/Alt Gruplar   Aylık (yüzde)    Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı      3,36       69,21

İmalat                                              2,32        53,74

Elektrik, gaz                                -4,38       -40,19

Su temini                                       5,46         72,72           

CEMİLE KAYTAN 

Editör: Afyon ZAFERİM