456 bin genç faydalandı! 456 bin genç faydalandı!

Eğitimin açış konuşmasını Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sömer yaptı. Sömer, “İşletmeler için finans yönetimi olmaz olmaz kurallar arasındadır. Kâr-zarar hesabı, cirodaki toplam maliyet, çalışanlara ödenecek maaş ve prim dengesi gibi konular, özenle takip edilmediği takdirde işletmeleri zora sokar. Yüksek enflasyonla karşılaşıldığı dönemlerde ise, finans yönetiminin önemi bir kat daha artar. Zira artan maliyetler, işletmenin döngüsüne zarar vermemelidir. Şirketlerin finansın yönetimini yetkin bir biçimde sağlamaları için Mali İşler Yöneticisi ya da CFO olarak adlandırılan yöneticilerle çalışmaya başladıklarını da görüyoruz” dedi.

Sömer, konuşmasına şöyle devam etti “Bu bağlamda şunu da belirtmek isterim: Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95’inden fazlası, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler kategorisindedir. KOBİ’lerin finansa erişiminde son dönemde bazı aksaklıklar yaşanmakta, bu da işletmelerimizin sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. KOBİ’lerin finansa erişiminin kolaylaştırılmasını arz ve talep ediyoruz.” dedi.

Sömer’in ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan İlarslan, mali işler ve finans yönetimi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.

Editör: Afyon ZAFERİM