İLETİŞİM VE BİLİŞİM FEDERASYONU KURULDU.

Çoğunluğunu cep telefonu esnaf sektörünün oluşturduğu iletişim ve bilişim federasyonu 13 Haziran 2023 tarihi itibariyle kuruldu.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki STK kuruluşlarının katılımı ile kurulan iletişim ve bilişim federasyonu temsil ettiği meslek grupları içerisinde Türkiye’de bir ilk olma özelliğine kavuştu.

Federasyonun kuruluşu ve amacı ile ilgili konuşan başkan Şenol ŞEN;

“ TUİK verilerine göre yaklaşık 150 bin iletişim ve bilişim esnafının hak ve menfaatlerini korumak, sektörde standartlık sağlamak, bünyesinde barındırdığı projeleri ile mesleğe kalite getirmek, sektörün saygınlık ve itibarını yukarı çıkarmak ve sektör içindeki dayanışmayı güçlendirmek maksadıyla Türkiye’nin 81 ilindeki meslektaşlarımızı bir araya getirerek federasyonumuzu kurmayı başardık.

İletişim ve bilişim sektörü, çağımızın en hızlı gelişen ve en önemli sektörlerinden biridir. Her geçen gün daha fazla insan, hayatlarını şekillendiren teknolojilere ve iletişim araçlarına bağımlı hale gelmektedir. Bu durum, sektörümüzün sorumluluklarını ve potansiyelini artırmaktadır.

İşte tam da bu noktada İletişim ve Bilişim Federasyonu olarak, sektörümüzün önündeki fırsatları ve zorlukları ele almak, birlikte çalışmak ve güçlü bir şekilde temsil etmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Federasyonumuz, iştirakçi STK kuruluşlarıyla ile birlikte sektörümüzün tüm paydaşlarını kucaklamayı hedeflemektedir.

Federasyonumuzun temel amacı, iletişim ve bilişim sektörünün gelişimini teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, sektörümüzün rekabetçiliğini artırmak, yenilikçiliği teşvik etmek ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak için çeşitli faaliyetler yürüteceğiz.

Bununla birlikte, federasyonumuz aynı zamanda sektörümüzün sesi olacak, üyelerimizi ve paydaşlarımızı temsil edecek ve çıkarlarını koruyacaktır. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için gerekli politika reformlarına katkıda bulunacak ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak sektörümüzün geleceğini şekillendireceğiz.

Ülkemize, değerli vatandaşlarımıza ve sektörümüzdeki üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunar, yönetim kurulu üyelerimize gelecekteki faaliyetlerimizde başarılar dilerim” dedi.