Sabah namazında buluştular Sabah namazında buluştular

Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Güneş patlamaları, fotosfer, korona ve kromosfer gibi Güneş atmosferinin bütün tabakalarını etkiler ve plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarır. Elektronlar, protonlar ve daha ağır iyonlar neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatılırken, elektromanyetik tayfın bütün yayılmış radyasyonu da üretilir. Güneş patlamalarının oluşumu genellikle aktif bölgelerde, yani Güneş lekelerinde meydana gelirken, magnetik birleşmeler sonucu Güneş püskürtüleri ortaya çıkar.

Güneş patlamaları, Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıklarının girmesine neden olabilir. Bu durum ise iletişim ve güç ağlarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Bu nedenle, bilim insanları ve uzay ajansları söz konusu patlamaları takip ederek, olası riskleri önceden belirlemeye ve önlem almaya çalışmaktadır.

2024 yılı başlarında ise bazı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre Güneş fırtınalarının Dünya'yı etkileyebileceği belirtilmektedir. Ancak, henüz net bir tarih veya resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Uzay ajansları ve otorite kurumları, Güneş aktivitelerini sürekli olarak izlemekte ve güncellemeleri duyurarak kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu sayede, olası güneş patlamalarının etkileri hakkında daha fazla bilgi sağlanmaktadır.
CEMİLE KAYTAN

Editör: Cemile Kaytan