Gazi Üniversitesi (GÜ) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AFSÜ) akademisyenlerinin bir araya gelerek Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle başlatacağı proje kapsamında endüstriyel eczacılık alanında yerli ve milli bir ürünün ön çalışması yapılacak.

02 1-1

PROJENİN DETAYLARI VE KATILIMCILARI

YÖK, YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı YÖK, YKS için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. S. Handan Yıldız, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir Baltacı Bozkurt ve Biyokimya Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Taşkan proje kapsamında yer alacak önemli isimler arasında yer alıyor. Bu çalışma, TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı tarafından kabul edildi.

03 1-1

ENDEMİK BİTKİ TÜRÜNÜN POTANSİYELİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

GÜ Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hasya Nazlı Gök liderliğinde yürütülecek olan proje, "Endemik Stachys cretica subsp. anatolica Rech.f. bitkisinin fitokimyasal analizi ve antikanser, antiinflamatuvar, antifungal ve antioksidan aktivitelerinin in vitro araştırılması" başlığını taşıyor. Bu proje, Türkiye'ye özgü ve sadece bu coğrafyada bulunan bir bitki türünün, disiplinler arası bir yaklaşımla incelenerek insan sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor.

01 1

Bu iş birliğiyle, yerli ve milli ürünlerin endüstriyel eczacılık alanında geliştirilmesine önemli bir adım atılmış olacak. Projenin sonuçları, Türkiye'nin farmasötik sektöründe yerli kaynakların kullanımını artırarak yerli üretimi teşvik etme yolunda önemli bir rol oynayabilir.

Kaynak: BÜLTEN