Zafer’in 2019 Yılı Afyonkarahisar Faaliyetleri ve 2020 Planları

Ajansımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak, Afyonkarahisar,

AFYONKARAHİSAR 06.01.2020, 19:34
Zafer’in 2019 Yılı Afyonkarahisar Faaliyetleri ve 2020 Planları

Zafer’in 2019 Yılı Afyonkarahisar Faaliyetleri ve 2020 Planları

Ajansımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nin, yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaya yönelik hizmet vermek üzere kurulmuş olup 2019 yılında da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmiştir.

Ajans faaliyetlerimizi kısaca özetlersek;

  • planlama, programlama ve araştırma faaliyetleri,
  • proje destekleme ve izleme faaliyetleri,
  • proje geliştirme ve uygulama faaliyetleri
  • yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri

Ajansımız, ulusal plan ve programlarla uyumlu şekilde, yerel dinamikleri dikkate alarak, Bölge illerinin gelişimine yönelik stratejiler belirlemekte, eylem planları hazırlamakta ve istatistikler oluşturmaktadır. 2019 yılında Ajansımız koordinasyonunda Afyonkarahisar ilimizi de kapsayan TR33 Bölgesi İlleri Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planıhazırlanmıştır.Yapılan çalışmada Bölge’nin girişimcilik ekosistemini değerlendirmek üzere bir sorun ağacı çıkarılmıştır. Çıkarılan sorun ağacı doğrultusunda Bölge’nin girişimcilik ekosistemini destekleyici bir dizi faaliyet belirlenmiş ve kısa, orta, uzun vadeli olmak üzere kategorize edilmiştir.Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan ve bölgeye gelen yabancı turist sayısı ve bu turistlerin ortalama geceleme sayılarının artırılmasına yönelik olarak bölgede sürdürülebilir termal sağlık turizmi altyapısı oluşturulması amacıyla Termal Sağlık Turizmi Strateji Belgesi’nin hazırlanması çalışmalarına başlanmış olup belgenin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak “mesleki ve teknik eğitim” belirlenmiş bu kapsamda Ajansımız da Afyonkarahisar’da bir dizi faaliyeti hayata geçirmiştir. Afyonkarahisar’daki bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) ziyaret edilerek istişarelerde bulunulmuştur. Mesleki ve teknik eğitimin genel görünümünü ortaya çıkarmak için ilgili öğretmenlere ve sektör temsilcilerine anketler yapılmış ve rapor haline getirilmiştir. Raporda verilen eğitimle sanayicinin beklentilerinin tam uyuşmadığı, okullardaki makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı (güncel olmadığı) vb hususlar tespit edilmiştir. Bu veriler Ajans tarafından önümüzdeki dönemde ilan edilmesi planlanan mali destek programlarının şekillendirilmesinde kullanılacaktır. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle mesleki ve teknik eğitim veren okullara karşı oluşan olumsuz algının kırılmasını sağlamak adına 500 katılımcıyla farkındalık toplantısı düzenlenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle usta-çırak buluşmaları düzenlenmiştir. Afyonkarahisar’da Gazi MTAL’de gerçekleştirilen organizasyonda ATSO Üyesi Hacı Sait Evrenkaya, farklı alanlardan 85 öğrenciyeAfyonkarahisar sanayisi ve organize sanayi bölgeleri hakkında bilgiler vermiştir. Toplantı sonrasında ise öğrencilerle derse girerek tecrübelerini aktarmış, mesleki ve teknik eğitimin sanayideki önemini vurgulamıştır Ajans tarafından yapılan koordinasyonla Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, MTAL Müdürleri, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO Genel Sekreterleri’nden oluşan 33 kişilik heyet ile Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (MOSTEM) teknik ziyaret düzenlenmiştir. Afyonkarahisar ilinde 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 15 öğrenciye topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi adına etkili sunuş teknikleri eğitimiverilmiştir.

Ajansımız mali ve teknik destek mekanizmalarıyla 2019 yılında da paydaşlarına destek sağlamaya devam etmiştir. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programımız kapsamında Afyonkarahisar’dan 2 projeye 208 bin TL destek sağlanmıştır. Yine 2019 yılında Teknik Destek Programımızla 26 faaliyete destek verilerek 585 kişinin farklı konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti alması sağlanmıştır.

Özellikle büyük ses getiren Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programımız (YENEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan 34 projenin sözleşmelerini 2019 yılı Eylül ayında imzalanmış, proje faaliyetleri başlamıştır. Afyonkarahisar’dan desteklenecek 9 projeye Ajansımız tarafından sağlanacak 1.9milyon desteğe ek olarak özel sektör, STK, yerel yönetim ve meslek kuruluşları arasından projelerde ortak/sponsor olarak yer alan toplam 42 kurum / kuruluş tarafından da sağlanacak destekle toplam 2.1milyon TL yatırım yapılacaktır. Projeler kapsamında 11 sabit ve 1 mobil kendin yap atölyesi kurulacak olup %3.500 kapasite artışı olacaktır. Bununla birlikte, 304 öğretmenin toplam 13.630 adam x saat eğitim alması sağlanacaktır. Bölgemizde YENEP kapsamında yaklaşık 2500 öğrenci eğitim alacaktır.

Güdümlü Proje Destek mekanizmamız kapsamında Ajansımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Afyonkarahisar’da yürütülen “Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer Projesi” ile İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde "Mermer Akademisi" olarak adlandırılan bir merkez kurulacaktır. Mermer Akademisi sayesinde orta-düşük teknolojili bir sektör olarak sınıflandırılan mermer sektöründe AR-GE ve tasarım faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle Afyonkarahisar ili ve çevre illerde mermerden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmaktadır.Toplam bütçesi 6.6 milyon TL olan proje Ajansımız 4.9 milyon TL destek sağlamaktadır.

Ajansımız bir yandan paydaşlarına destek sağlarken bir yandan da paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği projelerle Bölgemize destek almaktadır. Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sunmuş olduğumuz 12 projeden 10’u desteklenmeye kazanmış, Bölgemiz bu başarısıyla ülke genelindeki en başarılı bölge olmuştur. Afyonkarahisar ilimizden Çobanlar Belediyesi’nin “Kadınıyla Genciyle Herkes İçin Daha Yaşanabilir Bir Çobanlar” isimli projesi başarılı bulunarak 1.165.000 TL destek almaya hak kazanmıştır. Toplam bütçesi 1.295.000 TLolan proje kapsamında hâlihazırda kurulmakta olan tekstil atölyesinde çalışacak kadınların (500 kadın) çocukları için 1 adet kreş kurulması, ilçedeki kadınların eğitimi için eğitim salonları kurulması, ilçedeki çocuk ve gençlerin kullanımına sunulmak üzere 1 adet açık spor alanı oluşturulması ve ilçedeki dezavantajlı gruplarda yer alan 265 kişiye istihdama yönelik eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

2019 yılı Afyonkarahisar için önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olmuştur. Tarih, termal ve gastronomi alanında önemli birikimlereziyadesiyle sahip olan şehrimiz Afyonkarahisar Valiliği ve Ajansımız iş birliğinde gerçekleştirilen başvuru sonucunda Ocak ayında Avrupa Tarihi Termal Şehirler Birliği’ne (EHTTA) üye olmuştur. EHTTA üyeliği, hâlihazırda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan marka şehir Afyonkarahisar’ın uluslararası tanınırlığına katkıda bulunacaktır. Bu üyeliğin Afyonkarahisar’a turizm alanında önemli getirileri olacaktır. Özellikle gelen turist sayısında kayda değer bir artış olacağı ve ekonomik olarak şehre bir ivme kazandıracağı beklenmektedir. Bir diğer önemli gelişme ise Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının yeni üyeleri arasında yer alarak “Gastronomi” alanında yaratıcı şehir unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu sayede Afyonkarahisar, UNESCO tarafından yaratıcı şehir olarak kabul edilen dünyadaki 246 şehirden biri olmuştur. Afyonkarahisar söz konusu Ağa "gastronomi" dalında kabul edilen Gaziantep ve Hatay’ın ardından Türkiye’den üçüncü şehir olma başarısını göstermiş ve dünyada bu alanda Ağa kabul edilen 36 şehirden biri olmuştur. Ajansımız koordinasyonunda 2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda ilk başvurusunda Ağa kabul edilmeyi başaran Afyonkarahisar, bu alanda büyük bir başarıya imza atmıştır.

Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajansımız Afyonkarahisar’ın yatırım ortamına ilişkin en güncel ve doğru bilgileri tek elden sağlayarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak yatırım süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu kapsamda 2019 yılında 268 yerli, 5 yabancı firmaya danışmanlık ve tanıtım yapılmış olup 7 yerli firma yatırım kararı almıştır. Bu yatırımlar kapsamında 21,8 milyon TL sabit yatırım tutarı ve 133 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca 2019 yılında çeşitli fuarlara katılım sağlanarak ve yerli/yabancı heyetler misafir edilerek Afyonkarahisar’ın yatırım ortamı tanıtılmaya devam etmiştir. Ajansımız işbirliği ile sosyal medya fenomenleri, yurt dışından heyetler davet edilerekilimizin yatırım ortamları, turizm olanakları ve tarihi değerleri tanıtılmıştır.Ayrıca Dünya Motokros Şampiyonası’na stantlı katılım sağlanarak destek olunmuştur.

Ajansımız ile KOSGEB arasında 10.01.2017 tarihinde imzalanmış olan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü” kapsamında Bölge illerinde girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir. 2019 yılında toplam 60 kişiye UGE eğitimi verilmiş olup katılımcılardan 45 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

Ajansımız 2020 yılına da hızlı bir giriş yapıyor. Ocak ayının sonunda turizm ile mesleki ve teknik eğitime yönelik 2 mali destek programı ilan edilecektir.Bu programlarla Bölgemizin katma değeri yüksek alternatif turizm türleri yönünden cazibesini ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek ve mesleki eğitim kurumları ile özel sektör arasındaki entegrasyonu kuvvetlendirmek hedeflenmektedir.

Bakanlığımız tarafından 2020 yılı teması Kaynak Verimliliği” olarak belirlenmiştir. Ajansımız da 2020 yılında bu temada bir dizi faaliyeti hayata geçirecektir.Bu kapsamda mali destek programına çıkılması, bilinçlendirme faaliyetleri, teknik destek ve ilgili konularda eğitimler verilecektir.

Ajansımız 2020 yılında yönetim danışmanlığı, proje havuzu ve yatırımcılara yol göstericilik olmak üzere üç temel alandaki faaliyetlere odaklanacaktır.Yönetim danışmanlığı kapsamında başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlere kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, Ar-Ge, tasarım, işletme anayasalarının oluşturulması, nesiller arası farklılıkların yönetilmesi, halka arz, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi konularda destek sağlayacaktır. 2019 yılında faaliyetlerine başladığımız proje havuzu çalışmaları kapsamında paydaşlarımızla birlikte Bölgemizin potansiyelini açığa çıkaracak, ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak projeler geliştirmeye 2020 yılında da devam edilecektir.Güdümlü proje, sosyal destek projesi ve ulusal/uluslararası fonlarda değerlendirilebilecek projeler olarak gruplara ayrılan projelerle açılacak çağrılardan yararlanılacaktır. Hâlihazırda Yatırım Destek Ofisleri personeli tarafından yürütülen yatırımcılara yol göstermefaaliyeti kapsamında 2020 yılındaproaktif bir yaklaşıma geçilecektir. Bu çerçevede yatırım destek ofislerinin sahada daha çok yer alması ve yatırımcıları daha yakından tanıyarak sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olması, öneriler geliştirerek onları doğru ve zamanında yönlendirmesi sağlanacaktır.

Ajansımız tarafından 2020 yılından başlayarak üç yıl boyunca uygulanacak olan 3 yeni Sonuç Odaklı Program (SOP)hazırlanmıştır. Hazırlanan SOP’larla Bölgemizin imalat sanayisinde teknolojik dönüşümün sağlanması, yaratıcı ve kültürel endüstrilere yönelik turizmin geliştirilmesi, gençlerin istihdam edilebilirliğine ve bölgedeki önemli sektörlerin insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarönceliklendirilecektir.

Yorumlar (0)
13
kapalı
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 13 Nisan 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:18
Öğle 13:03
İkindi 16:44
Akşam 19:39
Yatsı 21:00