İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararları

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 20.11.2020 tarihinde saat 10.00'da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında

AFYONKARAHİSAR 20.11.2020, 18:57
İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararları

İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararları

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı

Karar No:89

Karar Tarihi:20.112020

KARAR

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 20.11.2020 tarihinde saat 10.00'da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A- Koronavirüs Yeni Tedbirler Hk.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

I Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel- al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca belirlenen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren;

-Afyonkarahisar-İzmİr Karayolu Kolaylı Tesisleri Yeme İçme Bölümü,

-Afyonkarahisar-izmir Karayolu Özdilek Tesisleri Yeme içme bölümü,

-Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu İkbal Lokantası (Afıum)

-Otogar içindeki Aftaş İşletmeleri,

-Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Baykara Petrol (Susuz Mevkii),

-Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Yıldız Petrol (Susuz Mevkii),

-Afyonkarahisar-Ankara Karayolu BP Aygünler Petrol (Susuz Mevkii),

Karar No.89

Karar .2020

-Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu Keflioğlu Petrol (Anıtkaya Mevkii),

-Afyonkarahisar-izmir Karayolu Türkiye Petrolleri (Sadıkbey Mevkii),

-Afyonkarahisar-Konya Karayolu Ora Petrol Alaçatı Lokantası(Sülümenli Mevkii),

-Afyonkarahisar-Konya Karayolu Köseler Total Petrol(Karaaslan Mevkii) tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3.31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir.

4.Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5.Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 -20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 8 kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a)İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b)Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapılan, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağı Merkezleri, AFAD Birimleri- afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç)Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e)Oteller ve konaklama yerleri,

f)Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g)Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ)Üretim ve imalat tesisleri,

h)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı)Valiliğimiz tarafından ekli listede toblo şeklinde planlanan, akaryakıt istasyolan ve lastik tamircileri,

i)Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a)Yukanda belirtilen "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b)Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c)Acil Çağı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç)ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d)Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e)Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f)Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g)Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ)Üretim ve İmalat tesislerinde çalışanlar,

h)Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı)Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarım belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j)Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l)Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

KararN0.•89

Karar

m)İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n)Veteriner hekimler,

o)Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö)İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p)Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, İşlenmesi, İlaçlaması, haşatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r)İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s)Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş)Mahkeme karan çerçevesinde çocuklan ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t)Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u)Şehirleramsı toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü)Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

6.İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesinde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı aynen devam edecektir.

7.Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.

8.İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi ile düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

Ayrıca İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanarak, sürdürülecektir.

9.Hafta sonlan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Karar No:89

Karar

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek İsteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valiliklere doğrudan müracat yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

B-Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Sorgulaması Yapılması Hl'.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla İlimizdeki bazı kurum ve kurluşlara "Hayat Eve Sığar (HES)” sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Bu kurum ve kuruluşlara ek olarak;

1 -Defterdarlık Hizmet Binasında,

2-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binasında,

"Hayat Eve Sığar (HES)” sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 03 Ağustos 2021
İmsak 04:11
Güneş 05:50
Öğle 13:09
İkindi 17:01
Akşam 20:18
Yatsı 21:51