Defterdarlık Personelinden Valiye ziyaret. Haberleri