Cuma gününün bilinmeyen mucizeleri!

18.05.2012, 02:29

Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.