Zafer 27,8 Milyon TL.’lik 3 Program İlan Etti

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Destek Programları kapsamında

AFYONKARAHİSAR 15.03.2021, 16:03
Zafer 27,8 Milyon TL.’lik 3 Program İlan Etti

Zafer 27,8 Milyon TL.’lik 3 Program İlan Etti

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Destek Programları kapsamında Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP), Teknik Destek Programı (TD) ve Fizibilite Desteği Programı (FZD) olmak üzere toplam bütçesi 27,8 milyon TL olan 3 program paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıyla 15.03.2021 tarihinde ilan edildi.

Genel Sekreter Veli Oğuz’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül tarafından programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapıldı.

2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek programı (TAİDEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 25 milyon TL olan TAİDEP kapsamında alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmakta olup proje başına 450.000 TL ila 2.000.000 TL arasında hibe desteği verilecektir.

TAİDEP kapsamında aşağıdaki önceliklere yönelik projeler desteklenecektir:

  1. Termal turizm bölgelerinin altyapısının iyileştirilmesi ve turizme yönelik aktivite imkânlarının artırılması
  2. Yaratıcı turizm kapsamında turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması ve tanıtımı
  3. Diğer alternatif turizm türleri (doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür) açısından öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak ilgi çekici altyapı ve hizmetlerin oluşturulması

TAİDEP’in son başvuru zamanı KAYS girişi ve onayı için 23.05.2021 saat 23:59; taahhütnamenin e-imzası / teslimi içinse 28.05.2021 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

2021 Yılı Teknik Destek Programı (2021 TD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerine yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1,2 milyon TL olan 2021 TD kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin, Ajansın Sonuç Odaklı Programları (SOP) ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları ile yerel kalkınma fırsatı olarak belirlenen diğer çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması amaçlanmakta olup faaliyet başına 25.000 TL ila 90.000 TL arasında bütçe ayrılacaktır. Program 31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacaktır.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2021 FZD)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ve toplam bütçesi 1,6 milyon TL olan 2021 FZD kapsamında TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede uygulanabilecek yatırım projesi niteliğindeki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup proje başına 25.000 TL ila 150.000 TL arasında hibe desteği verilecektir. Program 31.12.2021 tarihine kadar açık kalacak olup başvurular sürekli alınacak ve aylık olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

2021 Yılı Destek Programları kapsamında aşağıdaki takvime uygun olarak çevrim içi ortamda eğitim toplantısı düzenlenecektir. Eğitim toplantısı kapsamında proje döngüsü yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

Toplantı Türü

Tarih

Saat

Toplantı Bağlantısı

Eğitim

25.03.2021

10:00 - 17:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_ykfKUIMXTweyFuqnlISTDA

Toplantı No: 939 2983 3289

Şifre: 333485

2021 YILI DESTEK PROGRAMLARI ZAFER KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ

SAYIN VELİ OĞUZ’UN KONUŞMA METNİ

Sayın Protokol, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusundaki hedeflerine bölgemiz nezdinde ulaşabilmek adına bir adım daha atacağımız toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bir yılı aşkın bir zamandan beri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 salgını nedeniyle bir süredir sizlerle bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Alınan önlemler neticesinde tez zamanda bu zor dönemi geride bırakmayı, normalleşme sürecinin başarı ile sonuçlanmasını dilerim.

Geçmiş yıllarda siz kıymetli paydaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz destek ilan toplantılarımızın özlemi içindeyiz. Dileğimiz odur ki gelecek programlarımızı sağlık ve sıhhat içinde yüz yüze olacağımız bir ortamda ilan edebilelim.

Kıymetli Misafirler,

Bu gün bu online platformda siz değerli paydaşlarımızın katılımıyla, üzerinde hassasiyetle çalıştığımız;

  • 25 Milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programını,
  • 1,6 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programını ve
  • 1,2 Milyon TL bütçeli 2021 Yılı Teknik Destek Programını

ilan etmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz.

Yeni programlarımızın tanıtımına geçmeden önce, siz kıymetli misafirlerimizi Ajansımızın önemli faaliyetleri hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI kapsamında bugüne kadar 16 farklı mali destek programı ilan ederek, 480 PROJE için 167 MİLYON TL civarında destek sağladık ve Bölgemizde 374 MİLYON TL’nin üzerinde yatırım yapılmasına vesile olduk. Bugüne kadar desteklerimiz hemen her kesimi/sektörü kapsamıştı. Artık belli alanlarda odaklanarak sonuçları daha somut şekilde ölçmeyi amaçlıyoruz. Odaklandığımız alanlardan bir tanesi de Turizm. Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı başlığı altında bir dizi faaliyetler yapmaktayız.

Sizlerin de bildiği gibi COVİD-19 sürecinde ülkemizde ve dünyada en çok etkilenen sektörlerden birisi turizm olmuştur. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmden elde edilen gelirler düşmüş, ziyaretçi sayıları azalmış, Dünya genelinde sektörel daralma yaşanmıştır. Elbet bitecek olan bu sürecin ardından uzun süredir izole bir şekilde yaşamak zorunluluğunun sonlanmasıyla turizmdeki hareketliliğin artacağı beklenmektedir. Zafer Kalkınma Ajansı olarak, TR33 Bölgesinin turizm alt yapısını güçlendirmeye yönelik, ziyaretçiler için cazibesini artıracak, bölgemizin turizm potansiyelini azami ölçüde hayata geçirecek yatırımlara destek vererek bölgesel kalkınmada stratejik bir rol üstlenme çabasındayız. Bu amaç doğrultusunda 2020 yılında turizm odaklı projelere yönelik 18,9 Milyon TL’si Ajans desteği olmak üzere toplam 32,9 Milyon TL’lik yatırım, TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI ile bölgemize kazandırılmış olup bu yıl Ajans desteğini 25 Milyon TL’ye çıkartarak sistematik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 34,5 Milyar $ turizm geliri ve 46,1 Milyon ziyaretçi sayısı olan ülkemizin 2023 hedeflerinde; 65 Milyar $ turizm geliri elde etmek ve 75 Milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda doğal güzellikleri, önemli jeotermal kaynakları, kültürel ve tarihi zenginliği ile TR33 Bölgesinin milli hedeflere azami düzeyde katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bir diğer destek mekanizmamız olan, FİZİBİLİTE DESTEĞİ kapsamında ise 2018 yılından bu yana 25 PROJE için 3 MİLYON TL civarında destek sağladık. Özellikle Fizibilite Desteği sunarak Ajansımızca belirlenen sonuç odaklı programlar ile acil ve stratejik işler için kısa vadede yatırıma dönüşebilecek nitelikteki fizibiliteleri desteklemeye son derece önem veriyoruz. 2021 yılında 1,6 MİLYON TL kaynak ayırdığımız program kapsamında sizlerden gelen yatırıma dönüşecek fizibilite çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Fizibilite Desteği kapsamında desteklenecek projelerin; ön hazırlıklarının yapılmış, yatırıma dönüşecek projeler olması kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızca da ayrıca önemsenmektedir.

Ajansların görünen yüzü olarak mali destek programları ön plana çıksa da, en az mali destekler kadar önemli sonuçları olan bir diğer destek enstrümanımız TEKNİK DESTEKTİR. Ajans olarak bu güne kadar teknik destek kapsamında toplam 796 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİNİ destekleyerek 35 BİN KİŞİNİN farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine imkân sağladık. 2021 yılında teknik destek için ayırdığımız bütçeyi 1,2 MİLYON TL olarak belirleyerek Sonuç Odaklı Programlar ve rehberde belirtilen bazı özel konular için eğitim ve danışmanlık sağlamaya devam edeceğiz. Fizibilite Desteği Programımız gibi Teknik Destek Programımız da ilan edildiği tarihten yılsonuna kadar başvuruya açık kalacak olup bölgemizde faaliyet gösteren kurumların azami ölçüde bu destekten yararlanmasını temenni etmekteyiz. Bölgemizin beşeri niteliğinin artırılması, kurum/kuruluşlarının insan kaynakları profilinin güçlendirilmesi amacıyla, Teknik Destek kapsamında desteklenen faaliyetlerin bölgemiz için önemli çıktıları olacaktır. Bölgemiz genelinde bu etkiyi güçlendirmek, daha çok paydaşımıza ulaşabilmek adına Teknik Destek Programımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel sektörün başvuru sahibi olabileceği şekilde tasarladık.

Ajans kaynakları ile sağladığımız desteklerin dışında 11.409 YERLİ ve 208 YABANCI olmak üzere TOPLAM 11.617 YATIRIMCIYA bilgilendirme ve yönlendirme sağladık. Bu faaliyetler kapsamında 349 İŞLETME Bölgemize yatırım yapma kararı almış olup toplam yatırımın yaklaşık 3.8 MİLYAR TL civarında olacağı, 10.000’den fazla kişinin de İSTİHDAM edileceği öngörülmektedir.

Değerli Konuklar,

Ajans desteklerinin ve yatırım destek faaliyetlerinin haricinde ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla da bölgemize değer kazandırmak adına çalışmalar yürütmekteyiz.

Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Ajansımızın ortağı olduğu 4,1 Milyon Avro bütçeli ‘Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti’ isimli projenin 176 Bin Avrosu Ajansımız tarafından TR33 bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılacaktır. 13 ülkeden 23 ortağın yer aldığı proje kapsamında hâlihazırda farklı alanlarda kullanılan Living Lab konseptinin kırsal alanlarda uygulanması, proje uygulama alanlarının canlı laboratuvarlar olarak ele alınması, bölgenin sosyo-ekonomik ve rekabetçilik analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve Ajansımızın da ortağı olduğu toplam bütçesi 5,2 Milyon Avro ile temel amacı deri sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak Uşak ilinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmak olan Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi’nin faaliyetleri 13 Mart 2020 tarihinde başlamıştır.

Aynı program kapsamında Ajansımızın ortak olarak yer aldığı bir diğer başarılı bulunan proje ise Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi’dir. 2019 yılındaki çağrıya sunulan 123 proje arasından başarılı olan 11 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazanması bizim açımızdan çok önemli bir başarıdır. Kütahya’nın tasarım ve markalaşma başta olmak üzere, yaratıcı endüstriler alanında gelişmesini amaçlayan projenin bütçesi yaklaşık 3,9 milyon avrodur.

Kıymetli Misafirler,

Tüm bu faaliyetlerimize ek olarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yürütülmekte olan SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI sürecini başarılı bir şekilde koordine ettik. 2019 Yılı SOGEP’te TR33 Bölgesi, 166 Milyon TL olan toplam program bütçesinin %7,82’isine karşılık gelen 12.975.000 TL’yi almaya hak kazanmıştı. SOGEP kapsamında Ajansımızın koordinasyonunda TR33 Bölgesi’nden sunulan 12 projenin 10 tanesi başarılı bulunmuş olup TR33 Bölgesi %83’lük proje başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı bölge olmuştu. 2020 yılında ise bölgemiz illerinden Bakanlığa sunulan 12 projenin tamamı başarılı bulunarak %100 başarı oranı ile ülke genelindeki birinciliğimizi, sizlerle beraber yürüttüğümüz özverili çalışmalarla korumayı başarmış, 166 Milyon TL olan program bütçesinin %9,48’ine denk gelen 15.750.00 TL kaynağı bölgemize kazandırmıştık. Özetle 2019 ve 2020 yıllarında projelerimizin başarısı %91’lik oran ile Ülke ortalamasının 2 katı şeklinde gerçekleşmiştir. Zirvede kalmanın en az zirveye ulaşmak kadar emek ve özveri gerektirdiğinin bilincinde olarak, 2021 yılında hedefimiz; sizlerle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettirip bölgemize yakışır bir biçimde başarıyı yakalamaktır.

Değerli Konuklar,

Ajansımız; sizler ile bilgi ve tecrübe paylaşımına her zaman açıktır ve bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. 10 yılı aşkın süredir TR33 Bölgesinde sizlerle beraber yürüttüğümüz proje ve faaliyetler ile bölgemiz için önemli adımlar atarak örnek çalışmalar ortaya koyduk. Ancak kalkınmanın uzun soluklu bir maraton olduğunun bilincindeyiz, elde ettiğimiz başarılar bizlere rehavet değil, daha iyisini yapmak için motivasyon vermektedir. “Bölge’nin kalkınması için, dinamik bir takım ruhuna sahip, kaliteli hizmet sunan, öğrenen ve öğreten, başlattığı her girişimi ZAFER’le taçlandıran bir Ajans olmak” vizyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sözlerime son vermeden önce sizlerle geçenlerde yaşadığımız bir mutluluğu da paylaşmak istiyorum. Yaptığımız vizyoner çalışmalar sonucu Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri 2020 organizasyonunda Ajansımız “Yılın Kalkınma Ajansı” seçildi. Hiç şüphesiz ki bu ödülü bölgemizdeki siz değerli paydaşlarımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu kazandık. Yukarıda saydığımız başarıyı getiren faaliyetlerimizin bir kısmıydı. Ayrıca Ülkemizin geleceği kıymetli çocuklarımıza yönelik başlattığımız Kendin Yap Hareketi, Afyonkarahisar ve Kütahyamızı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil etmemiz ki bu sene Türkiye’den 15 farklı şehrin daha UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmak üzere çalışmalar yürütmesi hem çarpan etkisinin hem de zamanında başvurunun önemini gösterir niteliktedir, yine savunma sanayisine yönelik başlattığımız çalışmalar ve uyguladığımız nitelikli güdümlü projeler ve daha birçok faaliyet bu başarıda pay sahibidir.

Kıymetli Konuklar,

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 Yılı Destek Programlarımızın illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime son verirken,

  • Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimiz için faydalı işler yapabilmemiz adına bu mali imkânları bölgemize tahsis eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza,
  • Bizlere her zaman yol gösteren ve vizyonumuza ulaşmak adına gerekli tüm imkânları sağlayan karar organımız olan Yönetim Kurulumuza,
  • Geliştirdikleri fikirler ve projeler ile Bölgemizin kalkınmasında önemli yer tutan siz değerleri paydaşlarımıza teşekkürlerimi arz ederim.

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı