Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:00
Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı

Metin Kutusu: •T.C.

AFYONKARAHİSAR VALILIĞI

Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı

Karar No:23

Karar Tarihi: 20.05.2020

KARAR

Ilimiz Hıfzıssıhha Meclisi 20.05.2020 tarihinde saat 10.00'da Vali Mustafa

TUTULMAZ'ın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk

sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler

18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle

mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, İlimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23

Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa

çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en

üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca İl Hıfzıssıhha kurulumuzca aşağıdaki kararlar

alınmıştır.

Bu kapsamda;

1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırlan

içinde bulunan vatandaşlanmızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2-AÇIK OLACAK IŞYERI, İŞLETME VE KURUMLAR.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

A) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

  1. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü

market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam

edebileceklerdir.

  1. Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve

kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş

ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının

karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)

ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis

şeklinde de satış yapabileceklerdir.

  1. 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal,

manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

b)23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı

günleri ekmek üretiminin yapıldığı fınn ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş

yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık

olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 23.05.2020

Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri

vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis

şeklinde satış yapabileceklerdir.

c)Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasmın olduğu 23.05.2020

Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere

paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç)İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin

faaliyetleri yürüten iş yerleri,

d)Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan

hastaneleri,

e)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlara ile

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapılan, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı

bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal

Destek Birimleri, Göç Idaresi, PTT vb.),

OValilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir

adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için

bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde

kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile

belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g)Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve

işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ)İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan

şirketler,

h)Hayvan barınaklar, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

°Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri

yürüten işletme/firmalar,

i)Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kumlu tarafından izin verilmesi şartı ile makama,

un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin

yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu

malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan

firmalar,

k)Oteller ve konaklama yerleri,

1)Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m)Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı

veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve

konaklama aynı şantiye alanı iş de ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve

şantiyede kalanların başka bi t ye gi ele e izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşakt

alanı/maden sahaları ile sınırlıiır.)

n)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalan,

o)Daha önceden süzleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde

yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve

tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamalan ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö)Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tanm Kredi Kooperatifleri,

p)Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai

ilaç, tohum, fıde, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

0)23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,

3- ISTISNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a)Bu Karann (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak işyeri, İşletme ve

Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b)Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri

dahil),

c)Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev

alanlar,

ç)Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlannın cenazelerine katılacak olanlar,

d)Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve

altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve anzalannın giderilmesinde görevli olanlar,

e)Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve

yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

°Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g)Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile

bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ)Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek

dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak

çalıştınlması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h)Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı)Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,

balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pa7arlanması ve

nakliyesinde çalışanlar,

i)Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, ancılık faaliyetini yürütenler,

j)Iç İşleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan

Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k)İkametinin önü ile sınırlı olmak ydıyla evcil hayvanlannın zorunlu ihtiyacını

karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

1)Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış

yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00

saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin

evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m)Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlan dahil),

n)Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçlann karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri

hekimi vb.),

ö)Veteriner hekimler,

p)Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,

r)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

s)Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş)Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu

23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve

kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve

ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde

kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların

imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u)24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı

olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile

kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü)Mahkeme kararı çerçevesinde çocuklan ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme

kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v)Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları

ile beraber çalışanlar,

y)24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz

şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde

refakatçileri (şehit yakınlanmızın şehitliklere ulaşımlan talepleri halinde

valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

- Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu

görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamlann başkanlığında

firıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak

bir komisyon tarafından, her mahalle i 'n muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek

dağıtım planı yapılacak, pl ii• t onda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu

olduklan dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev

yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa

Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve

26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım

araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla

yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır).

23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile

yapı lacaktır.

- Bu Kararın (2) numaralı "Açık Olacak işyeri, işletme ve Kurumlar" başlığının (i)

maddesine yönelik kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullannca en geç 21.05.2020 Perşembe günü

saat 22:00'a kadar alınacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi

gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır.

Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullanna tebliğ

edilmesi gerektiğine;oybirliği ile karar verilmiştir.r

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.