“Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler” Yarışması

2020 Yılı Mevlid-İ Nebi Haftası Kapsamında Türkiye Geneli Ortaokul

AFYONKARAHİSAR 06.11.2020, 17:00
“Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler” Yarışması

“Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler” Yarışması

2020 Yılı Mevlid-İ Nebi Haftası Kapsamında Türkiye Geneli Ortaokul

Öğrencilerine Yönelik “Peygamberimize (S.A.V) Çocukça Şiirler” Konulu

Şiir Yarışması Şartnamesi

I. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

Afyonkarahisar İl Müftülüğü

II. YARIŞMANIN TÜRÜ

Şiir Yazma ve Seslendirme Yarışması

III. YARIŞMANIN TEMASI

“Peygamberimize (s.a.v) Çocukça Şiirler”

IV. YARIŞMANIN KAPSAMI

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimize (s.a.v) Çocukça Şiirler”

temalı bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin katılımına

açık olarak düzenlenmektedir.

V. YARIŞMANIN AMACI

-Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması olan “Peygamberimiz ve

Çocuk” konusunda toplumda farkındalık oluşturmak.

-Mevlid-i Nebi Haftası teması vesilesiyle, çocukların ruh dünyasına dokunabilmek ve

Peygamberimizi anlamalarına katkı sunmak.

VI. KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf tüm öğrenciler katılabilir.

2. Jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

3. Her katılımcı sadece 1 (bir) şiirle (kendi yazdığı ve seslendirdiği) yarışmaya katılabilir.

4. Şiir ve seslendirmeler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da ödül almamış olmalıdır.

5. Ekte sunulan “Şiir Yarışması Başvuru Formu”nun (kendisi ve velisi tarafından) eksiksiz

doldurulup belirtilen e-posta adresine zamanında gönderilmiş olmalıdır.

VII. TEKNİK ŞARTLAR

a) Şiir metinleri Microsoft Word yazılım programı kullanılarak A4 ebadında hazırlanacaktır.

b) Yazı stili olarak, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı tipi boyutu

kullanılacaktır.

c) Şiirler özgün olarak hazırlanacak olup, intihal kapsamına giren kopya şiirler geçersiz

sayılacaktır.

d) Şiir metinleri, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Noktalama işaretlerinin

kullanımında, kelime yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacak, belirlenen konu dışında

yazılan şiirler dikkate alınmayacaktır.

e) Şiirler 10 kıta/40 dizeden çok olmayacaktır.

f) Video görüntüleri alınırken görüntü net ve seslendirmeler anlaşılır olmalıdır.

g) Video kayıtlarının telefonla yapılması halinde çekim esnasında telefon yan tutulmalıdır.

h) Video görüntülerinin fon müziği olmadan yalın sesle yapılması gerekmektedir.

VIII. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

-Değerlendirme Kriterleri:

Şiir yazma ve seslendirme yarışmasında seçici kurullar şu hususlara dikkat eder:

a. Şiirin yazım kurallarına uygun olup olmadığı,

b. Şiirin özgün olup olmadığı,

c. Seslendirmenin şiiri yazan tarafından yapılıp yapılmadığı.

-Değerlendirme Puanları:

a. Şiirin konuya uygunluğu, konuya hakimiyet, : 20 puan

b. Şiirin özgünlüğü ve bütünlüğü, edebi unsurlar : 20 puan

c. Şiirin seslendirmelerinde ses tonu ve vurguları yerinde kullanma : 20 puan

d. Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme ve yeterli sonucu içermesi : 20 puan

e. Türkçenin etkin kullanılabilmesi ve yazım kurallarının doğru kullanımı : 20 puan

Toplam : 100 Puan

-Ödüller:

İl Müftülüğü tarafından;

a. Birinci olan öğrenciye : Yarım Altın,

b. İkinci olan öğrenciye : Çeyrek Altın,

c. Üçüncü olan öğrenciye : Gram Altın,

d. 4. ve 5. olan öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.

-Ödüllerin Verilmesi:

Dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği tarih, yer ve saat daha sonra İl Müftülüğü tarafından

belirlenecek ve açıklanacaktır.

IX. TELİF (KULLANIM) HAKLARI

1. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat

gereğince eserleri ile ilgili bütün kullanım haklarını Afyonkarahisar İl Müftülüğüne verdiklerini

kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu izni sonradan geri almayacaklarını, eserlerin kullanılmasını

engellemeyeceklerini veya bu izin için şartnamede belirtilen ödül dışında bir telif hakkı veya

maddi, manevi talepte bulunmayacaklarını, ayrıca eserlerin basılması ve dijital ortamlarda

yayınlanması söz konusu olduğu takdirde yarışmaya katılan öğrenciye, öğrencinin okuluna ve

öğrencinin velisine telif ücreti ödenmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

2. Yarışmaya katılan şiirler ve seslendirmeler dereceye girsin/girmesin tam veya parça halinde ve

kitap olarak basılması ve dijital ortamlarda paylaşılması düşünüldüğünde İl Müftülüğünce

yayınlanabilir.

2 3. Yarışmaya katılıp dereceye giren eserlerin, yarışma sonuçlandıktan 3 ay sonrasına kadar eser

sahipleri tarafından hiç bir yerde yayınlanmaması ve sosyal medya platformlarında

paylaşılmaması gerekmektedir.

X. YARIŞMA TAKVİMİ

a. 03Kasım2020Salıgününe kadar şiir yazma ve seslendirme yarışma şartnamesinin ve yarışma

afişinin il ve ilçe müftülükleri web sitesine eklenmesi, tüm personelin sosyal medya hesaplarından

paylaşılmasının sağlanması ve gerekli duyuruların yapılması,

b. Yarışmaya müracaat eden öğrencilerin 04 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar

yazdıkları şiirleri, seslendirdikleri video kayıtlarını ve ek-1 katılım formunu

afyonkarahisar@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri, (Belirtilen tarihten sonra gönderilenler

dikkate alınmayacaktır.)

c. 10 Aralık 2020 Perşembe günü İl Müftülüğünde oluşturulacak komisyon tarafından saat

10.00’da yarışmaya katılan öğrencilerin şiirleri ve yapmış oldukları seslendirmeler

değerlendirilerek dereceye girenlerin belirlenmesi,

d. İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonca yapılan değerlendirme sonucu dereceye

girenlerin 5 iş günü içerisinde İl Müftülüğü web sitesinde yayınlanması.

XI. DİĞER HUSUSLAR

1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ve muhtemel uyuşmazlık durumlarında Diyanet İşleri

Başkanlığının, İl Müftülüğünün ve değerlendirme komisyonunun kararları esas alınacaktır.

2. Afyonkarahisar İl Müftülüğü zorunlu haller dolayısıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma ve

yarışmayı iptal etme de dahil olmak üzere bütün haklarını saklı tutar.

3. Yarışma sonucunda dereceye girenlerden öğrenci belgesi istenecektir. Buna göre şartnamede

belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerindereceye girse bile yarışmaları geçersiz sayılacaktır.

4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

XII. ŞİİR YAZMA VESESLENDİRMEYARIŞMASIKOMİSYONU

1. İl Müftülüğü tarafından oluşturulacak yarışma komisyonu, İl Müftüsü veya görevlendireceği İl

Müftü Yardımcısı başkanlığında toplam 6 üyeden oluşacaktır.

2. Komisyon üyeleri; Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevli bir akademisyen, İl Milli Eğitim

Müdürlüğünde görevli iki öğretmen olmak üzere diğer üyeler lisans mezunu personel arasından

tespit edilecektir.

02/11/2020

Sinan KAZANCI

İl Müftüsü

Ek 1: KATILIM FORMU

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL MÜFTÜLÜĞÜ

2020 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA TÜRKİYE GENELİ ORTAOKUL

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “PEYGAMBERİMİZE (S.A.V) ÇOCUKÇA ŞİİRLER”

KONULU ŞİİR YARIŞMASI KATILIM FORMU

KATILIMCININ

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

OKULU/SINIFI

TELEFON NUMARASI

E-POSTA ADRESİ

İKAMET ADRESİ

İlgili Şartname Çerçevesinde

Afyonkarahisar İl Müftülüğünce

Düzenlenen 2020 Yılı

“Peygamberimize Çocukça Şiirler”

Temalı Şiir Yazma ve Seslendirme

Yarışmasına Katılmak İstiyorum.

Katılımcının Adı Soyadı

İmzası

…/…/2020

Bu Formda Bilgisi Yazılı Olan ve

Velisi/Vasisi Bulunduğum

………........…………………....’ın

Afyonkarahisar İl Müftülüğünce

Düzenlenen 2020 Yılı

“Peygamberimize Çocukça Şiirler”

Temalı Şiir Yazma ve Seslendirme

Yarışmasına İlgili Şartname

Çerçevesinde Katılmasını

Onaylıyorum.

Velinin/Vasinin Adı Soyadı

İmzası

…/…/2020

4

Yorumlar (0)
2
kapalı
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
İmsak 06:41
Güneş 08:07
Öğle 13:13
İkindi 15:46
Akşam 18:08
Yatsı 19:29