​​​​​​​İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

 llimiz Hıfzıssıhha Meclisi 09.11.2020 tarihinde saat 10.00’da Vali Gökmen ÇIÇEK Başkanlığında

AFYONKARAHİSAR 09.11.2020, 20:08 09.11.2020, 20:11
​​​​​​​İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

T.C.

AFYONKARAHÎSAR VALiLİĞil

Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı

Ksmr No:83

Karar Tarihi:09.11.2020


       llimiz Hıfzıssıhha Meclisi 09.11.2020 tarihinde saat 10.00’da Vali Gökmen ÇIÇEK Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Korona virtls salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar amst teması azaltarak, sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bu gilne kadar alınan tedbirlere ek olarak;

 1. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda, Afyonkarahisar Merkez Gazi Mh. 542 Sk. Berra Sitesi, A4 Blok No: 2f3 iç Kapı No: 12 adresindeki binaya uygulanacak olan karantina Hk.

Afyonkarahisar Merkez Gazî Mh. 542 Sk Berra Sitesi, A4 Blok No: 2/3 iç Kapı No: 12 de ikamet eden vatandaJlarımızda yapılan Covid-19/Korona Virtls testlerinde pozitif vakalann artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle, hastalığın yapılmasını önlemek amacıyla. Kunılumuzca tedbirlerin arttınlması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

 1. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Afyonkarahisar Merkez Gazi Mh. 542 Sk. Berra Sitesi, A4 Blok No: 2/3 İç Kapı No: 12 adresindeki binanın, 09.11.2020 g0n, saat 23.59 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasını,
 2. Mezkür adreste ikamet eden vatandsşların konutlarından giriş ve çıkışlannın

yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine,

 1. Kamntina adresinden tilm giriş ve çıkışlann (tıbbi acil durumlar ile yetkililerce

aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olamk duıdurulmasına;

 1. Kamuda çalışamam, idari izinli sayılmalanna,
 2. Binadaki valandaşlarımınn ihtiyaçlannın Vefs Destek Grubunca giderilmesine,
 1. Yapdan 1"ılyasyon çalqmaları sonucunda, Afyonkarahinnr Merkez Gtivenevler Mh. Naouh Kemal Cd. Alnnay Apt. Blok No: 13 iç Kapı No: 3 adresindeki binaya uygulanacak olan karantina Hk

Afyonkarabinnr Merkez Gtlvenevler Mh. Namık Keaıal CA Altınay Apt. Bloh No: 13 IS Kapı No: 3 de ikamet eden vatandaJlanmızda yapılan Covid-19/Korona Virils ıesllerinde pozitif vakaların amnası, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Kurulumuzea tedbirlerin arthr Iması uygun g rûlmüştilr.

Bu kapsamda;

i -Koronavirtls (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Afyonkarahisar Merkez Gdvgnevler Mh. Namık Kemal Cd. Altınay Apt. Blok No: 13 İç Kapı No: 3 adresindeki binanın, 09.11.2020 gtin, saat 23.59 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına

          Mezkûr adreste ikamet eden vatandaşlann konutlanndan giriş ve çıkışlannın yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine,
 1. Karantina adresinden tüm giriş ve çıkışların (tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer dunımlar hariç) geçici olarak durdurulımsına;
 2. Kamuda çalışanlann, idari izinli sayıtmalanna,
 3. Binadaki vatandaşlanmızın ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubunca giderilmesine,
 1. Vap4ao îîlyasyoo çehşazaları sonucunda, Afyookarabisar Merkez Aazştyaka Matt. 1705 Sk No: 11 Îç Kapı No: 1 adresindeki ıiistakil binaya uygulanacak olan karantina Hk.

Afyonkarahisar Merkez Karşıyakn Mab. I70J Sk No: 11 iç Kapı No: 1 de ikameı eden vatandnJlanmızda yapılan Covid l9fKorona Virils testlerinde pozitif vakalann artması, bulaş riskinin ytlksek olması nedeniyle, hastalığın yayılmastnı önlemek amacıyla Kurulumuzca tgdbirlerin amınlması uygun görûlmtlşttlr.

Bu kapsamda;

 1. -Koronavittis (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mticadele kapeamında tedbir amaçlı olarak Afyonkaralıisar Merkez Karşıyaka Mah. 1705 Sk. No: 11 lç Kapl No: 1 adresindeki binanın, 09.11.2020 gtln, sast 23.59 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasım,
 2. Mezkûr adreste ikamet eden vatandaşların konutlarından giriş ve çıkışlarının

yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine,

 1. Karantina adresinden ttlm giriş ve çıkışların (tıbbi acil durumlar ile yeıkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olamk durdurulmasına;
 2. Kamuda çalışanlann, idari izinli sayılmalarım,
 3. Binadaki vatandaşlanmtzın ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubunca giderilmesine,
 1. Yapılan fılyasyon çalışmaları sonucunda, Afyonkarahiser Merkez Naznü Saatçi M£. 5• it Sami Çifci CıL GDlbabar Apt. Blok No: 22 iç Kapı No: 1 adresindeki binaya uygulanaeak olan ltgrandna Hk.

A£yonkarahhar Merkez Nazmi Saatçi Mb. Şehit Sam1 Çifci Cd. Gillbahar Apt. Blok No: 22 iç Kapı No: 1 de ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19/Korona Virüs testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle, hastalığın yaplmasını önlemek amacıyla, Kwulumuzca tedbirlerin arttınlması uygun g6rtllmüşmr.

Bu kapsamda;

 1. Koronavirtis (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Afyonkarahisar Merkez Nazmi Saatçi Mh. Şehit Sami Çifei Cd. Gûlbahar Apt. Blok No: 22 lç Kapı No: 1 adresindeki binanm, 09.11.2020 gün, saat 23.59 itibariyle ikinci değerlendiımeye kadar karantina altıne alınmasını,
 2. Mezkûr adreste ikamet eden vatandaşların konutlarından giriş ve çıkışlannın yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili Kolluk Kvvvetlerince yerine getirilmesine,
 3. Karantina adresinden ttim giriş ve çıkıtların (tıbbi acil dunımlar ile yetkililerue

aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç) geçici olamk durdumlmasına;

 1. Kamuda çallşanların, idari izinli sayılmalannu,
 2. Binadaki vatandaşlanmızın ihtiyaçlannın Vefa Destek Grubunca giderilmesine.

     Gerçeğe aykın, eksik. yanıltıcı bayanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tllr eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Ttlrk Ceza Kanununun 206 nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Alınan kararları uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci

maddesi gereğînce idari pam cezası verilecektir.

Bu kararlar llçe Hıfzıssıhha Kunıllanna tavsiye niteliginde olmak kaydı ile tebliğ

edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
5
kapalı
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:51
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:06