İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 19.10.2020 tarihinde saat 12.00'da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında

AFYONKARAHİSAR 20.10.2020, 13:12
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı

Karar No:80

Karar Tarihi: 19.10.2020

KARAR

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 19.10.2020 tarihinde saat 12.00'da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bu güne kadar alınan tedbirlere ek olarak;

ı . 7 Gün 7 Konu 7 Denetim Hk;

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMA

19 Ekim Pazartesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olruk Üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 Ekim Salı

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşınucıhğı yapılan hK tür10 toplu ulaşım araçları (okul servisim dâhil j ile havalimmi oto ibi ricr

21 Ekim Çuşamba

Organize samyi bölgeleri başta olnwk üzqe toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile nel servisleri

22 Ekim Perşembe

Tanılı yu da tenus!ı olması aedmıyle izolasyona tabi tutulan iler

23 Ekim Cuma

AVM'lcr. cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim Curmrtcsİ

Vatandaşlarımızın kalabalıklar haliMie bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak. park ve bahçeler. piknik alanları, cri sahiller vb.

25 Ekım Pazar

Berbcr/kuaför/güzellik merkulen. internet kafdsalon ve elektromk oyun yerim. düğün velv nikâh salonları, luna temtık klar

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerind cak şekilde belirlenerek denetimler gerçekleştirilecektir.

2. Anons ve Duyuruların Etkinliği;

Gerek belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağılam önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığ açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanacaktır.

'Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıvor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. "

3. Temaslı Bildiriminin Önemi İlk;

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan "fılyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğu bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşmaktadır.

Covid19 tamsı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli İşlemlerin yapılması hususu 24.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi ile bildirilmiş, 25.09.2020 tarih ve 72 nolu Hıfzıssıhha Kurul Karan alınmıştı.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.

Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tamsı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması mutlaka yapılacaktır.

4. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu Hiç

29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi İle, her türlü şehir İçi toplu ulaşım

uygulaması arasında gerekli entegasyonlann sağlanması konusunda gerekli talimat Valiliğimize gönderilmiş 01.10.2020 tarih ve 74 nolu Hıfrıssıhh8 Kurul Kararı alınmıştı.

Buna rağmen bam belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir.

Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümler Ek' deki çerçevede yürütülmeli ve gerekli entegrasyonlar bir an evvel sağlanmalıdır.

  1. İlimizde Korona virüs Covid19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla, İl Tanm ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilildik İl Müdürlüğü HES kodu uygulamasına geçecektir.
  2. İlimizdeki gerekli görülen pazaryarlerine, Korona virüs Covid19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızım kontrol altında tutma amacıyla devamlı bulunacak gözlemciler görevlendirilecektir.

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır.

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarubildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununvn 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verildi.

EK-ı

YEREL YÖNETİMLERİN HES KODU SORGULAMA SÜREÇLERİ

Yerel Yönetimler tarafından HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamında öncelikle Sağlık Bakanlığı'na başvurarak protokol işlemlerinin tamamlanması ve sonrasında HES Kodu Sistemlerine entegrasyonun tamamlanması gerekmektedir. HES kodu ile risk durumu sorgulama süreçlerinde Yerel Yönetimler tarafından yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır;

I. Şehir içi toplu ulaşım araçlarından faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle HES kodlarının toplu ulaşım sırasında kullandıkları elektronik/akıllı seyahat kartlarına, kart sahibine ait TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu bilgilerinin tanımlanması sağlanacaktır.

2. HES Kodu ile eşleştirilmiş ve anlık sorgulamaya uygun sistemleri olan Yerel Yönetimler için;

8. HES Kodu kayıtlı kişilerden, sadece toplu ulaşım hizmetini almış kişi için anlık olarak HES kodları sorgulanır. 'RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. Yerel yönetimlerin sistemleri tarafından sadece "RİSKLİ” kişilerin toplu ulaşım kullanımına ilişkin detay bilgileri (hat numarası, kullanım zamanı vb.) Sağlık Bakanlığı sistemine ayrıca kaydedilecektir.

3. Yerel yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapılan anlık olarak sorgulamaya uygun değilse veya teknik olarak yetersiz ise;

  1. HES Kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin HES kodları sorgulanır. "RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.
  2. HES kodunun teknik veya herhanğ bir sebeple alınamadığ durumlarda, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası sisteme gönderilir. "RİSKLİ" olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.
  3. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile birlikte Sağlık Bakanlığı sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak gönderilecektir. "RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.

4. Kişiselleştirilemeyen seyahat kanı (TC kimlik/Pasaport veiveya HES Kodu ile kart bilgilerinin eşleştirilmesi yapılmamış veya teknik olarak yapılamayan) kullanımlarında veya beyan usulü kontrol durumlarında ilgili görevlilerce;

  1. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden Vatandaşın HES Koduna ait karekod okutularak risk durumu sorgulanacaktır.
  2. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden girilerek risk durumu sorgulanacaktır.
  3. Sorgu sonucu "RİSKLİ” çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden faydalandırılmayacaktır.
  1. Yerel yönetimler tarafından anlık ve/veya gün sonunda toplu ulaşım hizmetini o gün kullanan kişilerin HES kodlarının sorgulanması sonucu sistemin tespit ettiği "RİSKLİ” kişilere uygulanan cezai yaptırımın hangi hat, durak veya kullanım zamanına ait detay bilgilerinin ispat yükümlülüğü yerel yönetimlere ait olacaktır.
  2. Vatandaşların kan kişiselleştime (TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu ile kart bilgilerinin eşleştirilmesi), HES Kodu kullanım süreçleri ve HES kodu alım süreçleri (2023 SMS, eDevlet Kapısı ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden) hakkında yoğun kullanılan yerlerde, duraklarda ve araçlarda görsel (afiş, video, ilan vb.) ve yazılı araçlarla bilgilendirilecektir.

Z İhtiyaç duyulması halinde yerel yönetimler, güncel ve detaylı bilgiye https:// adresinde yer alan "Kurumsal Entegrasyon” bölümünden,

Knwklldete Mahallesi, Atatürk Bulvarı. No; 191

Telefm No: (312)422 42 86 Dahili: 4200 - 4286 Faks No: (312)417 93 86

Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:06
Yatsı 21:37