İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları

Ilimiz Hıfzıssıhha Meclisi 10.04.2020 tarihinde saat 15.30'da Vali

AFYONKARAHİSAR 13.04.2020, 22:26
İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları

İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları

T.C.
AFYONKARAH
İSAR VALILIĞI
Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı

Karar No: 14

Karar Tarihi: 10.04.2020

KARAR

Ilimiz Hıfzıssıhha Meclisi 10.04.2020 tarihinde saat 15.30'da Vali Mustafa TUTULMAZ'ın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Genellikle temas ortamından yararlanarak yayılan COVİD-19 virüsünün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk bakım kuruluşlarında görülmesinin ve yaygınlaşmasının engellenmesi için sabit vardiya çalışmasına geçilmesine,

2.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetki alanı içerisinde bulunan Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılanmn salgın riskinin bertaraf edilmesi amacıyla geçici olarak durdurulmasına,

311 Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 10 sayılı kararının 2 nci maddesinin ikinci fılcrası aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen malzemelerinin biriktirilmesi, toplanması taşınması geçici olarak depolanması ve atık işleme tesislerine iletilmesi süreçlerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/12 sayılı genelgesine riayet edilmesine,"

4-İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.03.2020 tarihli ve 8 sayılı karannın 5 nci maddesinde "Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Pazar/Satış Yerleri İle İlgili" düzenleme yapılmıştır. İlgili Maddeye ek olarak; kolluk kuvvetleri, belediye görevlilerince Pazar yerlerinde soyal mesafe kurallarının en üst seviyede sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

5-Kalabalık çalışılan iş yerlerinde, çalışma ve dinlenme esnasında sosyal mesafenin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına, iş yerlerinin içinde ve dışında toplu halde oturmanın, toplu halde bulunmanın engellenmesine,

6-Bazı işyerlerinde sosyal mesafeyi ve izolasyonu sağlamak amacıyla esnek mesai, idari izin, vardiyalı gibi çalışma düzeninde mesai uygulamasına geçilmiştir. Bu düzenleme ile çalışmayan, izinli personelin bu süreyi evde geçirmelerine, evlerinden aynlmamalanna,

7-Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların evde kalmaları, toplu halde bulunmamalan ve sosyal mesafeyi koruma hususunda, Belediye anonsu ve Camilerden müteaddit defalar ilanen duyuruların yapılmasına,

8-Sitelerde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla;

-Sosyal tesislerde toplu oturmanın ve toplu halde bulunmanın önlenmesine,

Karar No: 14

Karar Tarihi: 10.04.202

-Ortak kullanım alanlarının (spor salonu, havuz vb.) faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına,

9-Hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak;

a-Kış aylarında konakladıklan illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan "göçerler", ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,

b-Ancılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.18-20 yaş, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılarda dahil olmak üzere kendileri ve beraberinde çalışacak en fazla 2 kişi için iller arası seyahatlerde geçerli olmak üzere il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden seyahat izin belgesi alınmasına,

(Tarım ve Orman il/ilçe Müdürlüklerince verilecek seyahat izin belgelerini İlçede Kaymakam/İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlde Tarım ve Orman Tl Müdürü tarafından onaylanmasına), Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanların' dezenfekte ettirmeleri ve kendilerinin de sağlık kontrollerinden geçmelerine,

c-Göçerler ve ancılarm gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,

10-Diğer tarımsal faaliyetler ile ilgili olarak;

a-Tanmsal üretime girdi tedariği sağlayan ( gübre, zirai ilaç, tohum, yem, tarımsal sulama ve ekipmanlan, çiğ süt nakli ve diğer tarımsal ürünlerin nakli gibi) özel sektör aktörlerine iller arası seyahatlerde geçerli olmak üzere il/ilçe tarım ve Orman Müdürlüklerinden seyahat izin belgesi düzenlenmesine (Tarım ve Orman il/ilçe Müdürlüklerince verilecek seyahat izin belgelerini İlçede Kaymakam/İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlde Tarım ve Orman İl Müdürü tarafindan onaylanmasına),

b-Üreticilere danışmanlık, bitki ve hayvan sağlığı hizmeti (kamu veya özel sektör) veren Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Ziraat Teknisyeni/Teknikeri, Veteriner Hekimlerin, Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ve Tarsim Eksper'lerinin (mesleki kimliklerini göstermek şartı ile) tarım arazilerinde ve hayvancılık işletmelerinde yapacakları çalışmalarının devamlılığının sağlanmasına,

e-Çiftçilerin üretim alanlarına gidiş dönüşlerinde ÇKS belgesi, hayvan kayıt belgesi veya çiftçi belgesini ibraz etmeleri halinde kolaylık sağlanacaktır. Kendi ailesi işlerinde çalışan 18-20 yaş aralığında olanlar ile 65 yaş üzeri,kronik rahatsızlığı olan çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri için tarımsal üretim alanlarına gidiş gelişlerinde kolaylık sağlanmasına,

d-Karantina uygulanan alanlardan bitkisel ve hayvansal ürünlerin gerekli tedbirlerin alınarak pazara ulaştmlmasma izin verilmesine,

e-Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulmuştur. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

f-Biçerdöver, Ot biçme makinesi, Patoz, Ekipmanlı Traktör, Balya Makinası v.b tarımsal mekanizasyon makine ve ekipmanlannı kullananlar ticari faaliyetleriyle ilgili yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla korona virüs tedbirleri kapsamında iller arası seyahatlerde geçerli olmak üzere il/ilçe tarım ve Orman Müdürlüklerinden seyahat izin belgesi düzenlenmesine, (Tarım ve Orman il/il e Müdürlüklerince verilecek seyahat izin Karar No: 14

Karar Tarihi: 10.04.202

belgelerini ilçede Kaymakam/Ilçe Tarım ve Orman Müdürü, Ilde Tarım ve Orman il Müdürü tarafından onaylanmasına),

11-Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde çalışmaların/tedbirlerin ilgili kolluk kuvvetlerince ivedilikle uygulanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Urnumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına,

Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile Ilçe Hıfzıssıhha Kurullanna tebliğ edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Afyonkarahisar'a raylı sistem yapılmalı mı?
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:13
Öğle 12:47
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:28